Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
629 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-27 19:12
SM ISO690:2012
ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 79-82. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică

Pag. 79-82

Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Development of creative abilities of Art Sciences and Design Faculties students is a base purpose for the subject of Fine Arts and we have determined features of art creativity. Art creativity is determined by many factors among which we mark the basic: the organization of creative process, selection and study of a visual material. The organization of creative process is reflected: studying of the theory of vizual language, creation of creative forms, creation of creative compositions, also are a necessary condition for development of art creativity in students in Fine Arts education.

Cuvinte-cheie
particularităţi specifice, creativitate artistică, procesul creator, personalitatea creatoare, aptitudini creatoare, produsul creator,

artă plastică

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Arbuz-Spatari, O.</dc:creator>
<dc:date>2009-06-24</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>Development of creative abilities of Art Sciences and Design Faculties students is a base purpose for the subject of Fine Arts and we have determined features of art creativity. Art creativity is determined by many factors among which we mark the basic: the organization of creative process, selection and study of a visual material. The organization of creative process is reflected: studying of the theory of vizual language, creation of creative forms, creation of creative compositions, also are a necessary condition for development of art creativity in students in Fine Arts education. </dc:description>
<dc:source>Revistă de știinţe socioumane  12 (2) 79-82</dc:source>
<dc:subject>particularităţi specifice</dc:subject>
<dc:subject>creativitate artistică</dc:subject>
<dc:subject>procesul creator</dc:subject>
<dc:subject>personalitatea creatoare</dc:subject>
<dc:subject>aptitudini creatoare</dc:subject>
<dc:subject>produsul creator</dc:subject>
<dc:subject>artă plastică</dc:subject>
<dc:title>Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>