Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
628 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-27 19:12
SM ISO690:2012
ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 79-82. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică

Pag. 79-82

Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Development of creative abilities of Art Sciences and Design Faculties students is a base purpose for the subject of Fine Arts and we have determined features of art creativity. Art creativity is determined by many factors among which we mark the basic: the organization of creative process, selection and study of a visual material. The organization of creative process is reflected: studying of the theory of vizual language, creation of creative forms, creation of creative compositions, also are a necessary condition for development of art creativity in students in Fine Arts education.

Cuvinte-cheie
particularităţi specifice, creativitate artistică, procesul creator, personalitatea creatoare, aptitudini creatoare, produsul creator,

artă plastică

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-44156</doi_batch_id>
<timestamp>1619011461</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revistă de știinţe socioumane </full_title>
<issn media_type='print'>18570119</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<issue>2(12)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Olimpiada</given_name>
<surname>Arbuz-Spatari</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>79</first_page>
<last_page>82</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>