IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "artă plastică"
Criteriul finalităţii in arta plastică moldovenească (1940—1990)
Rocaciuc Victoria
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Художественные связи Бессарабии и Казани
Ulemnova Olga
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta heraldică. Repere teoretice

Andrieş-Tabac Silviu
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea gândirii creative a copiilor prin îmbinarea muzicii cu arta plastic

Melnic Natalia
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transfigurarea plastică și conceptuală a imaginii în opera Valentinei Rusu-Ciobanu

Ursachi Rodica
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valentina Rusu-Ciobanu – portret de creație

Malcoci Vitalie
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiţiile psihologice de dezvoltare a creativităţii la preşcolari prin activităţile de artă plastică

Marlean Ana, Silistraru Nicolae
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expoziţiile de artă plastică din RSS moldovenească în contextul sociocultural al anilor 1940
Rocaciuc Victoria
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică
Arbuz-Spatari Olimpiada
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice ale filmului-portret din perspectiva filmologiei contemporane

Fotescu Irina
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследование пространства и времени как предмета искусства живописи (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)

Iudina Ecaterina, Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aportul artistelor plastice la dezvoltarea graficii de șevalet din Basarabia

Raşchitor Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa cotidiană ca obiect de cercetare in studiul artelor plastice
Rocaciuc Victoria
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea artistică in diverse abordări istoriografice şi teoretice
Rocaciuc Victoria
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul in cadrul graficii de Șevalet din Basarabia
Raşchitor Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15