Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
633 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-27 19:12
SM ISO690:2012
ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 79-82. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică

Pag. 79-82

Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Development of creative abilities of Art Sciences and Design Faculties students is a base purpose for the subject of Fine Arts and we have determined features of art creativity. Art creativity is determined by many factors among which we mark the basic: the organization of creative process, selection and study of a visual material. The organization of creative process is reflected: studying of the theory of vizual language, creation of creative forms, creation of creative compositions, also are a necessary condition for development of art creativity in students in Fine Arts education.

Cuvinte-cheie
particularităţi specifice, creativitate artistică, procesul creator, personalitatea creatoare, aptitudini creatoare, produsul creator,

artă plastică

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Arbuz-Spatari, O.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2009</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0119</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>particularităţi specifice</subject>
<subject>creativitate artistică</subject>
<subject>procesul creator</subject>
<subject>personalitatea creatoare</subject>
<subject>aptitudini creatoare</subject>
<subject>produsul creator</subject>
<subject>artă plastică</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2009-06-24</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Development of creative abilities of Art Sciences and Design Faculties students is a base purpose for the subject of Fine Arts and we have determined features of art creativity. Art creativity is determined by many factors among which we mark the basic: the organization of creative process, selection and study of a visual material. The organization of creative process is reflected: studying of the theory of vizual language, creation of creative forms, creation of creative compositions, also are a necessary condition for development of art creativity in students in Fine Arts education. </description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>