IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(101) pentru cuvîntul-cheie "investments"

Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale

Andrieş Svetlana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţi de investiţii şi crearea de locuri de muncă

Ioviţu Mariana, Păcurar Gheorghe, Crauş Daniel
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success

Pîşchina Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Состояние и проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельского хозяйства Украины

Korețkaia N., Vahnovskaia N.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea economiei naţionale: progrese şi provocări

Stratan Alexandru
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surse şi metode de finanţare a investiţiilor

Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creşterea atractivităţii investiţionale ȋn agricultură

Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of international experience related to energy saving in the field of communal services

Pirojenko Natalia, Folghina Tatiana
Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приоритетные направления инвестирования в развитие ГП «НЭК «УКРЭНЕРГО»

Ușciapovskii K., Kostin Iu.
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcţiile de activizare a proiectelor inovaţionale din turism în condiţiile aprofundării globalizării

Jigareova Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismul de atragere a investiţiilor în economia diferitor ţări

Tolmaciova Irina
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестиции в России и их источники

Ahmetdinova Aiguli, Baicova Elvira
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evolutia performantei companiilor de apa din Republica Moldova

Timuş Ana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea și evaluarea riscurilor de investiții

Grosu Veronica, Prindii Sînziana Ioana, Nucă Dumitrița
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O abordare interdisciplinară privind definiția și tipologia investițiilor

Mihailă Svetlana1, Prindii Sînziana Ioana2, Nucă Dumitrița2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of investment attractiveness of proposed investment projects

Danchiv Iosip, Serzhanov Vitaliy
Uzhhorod National University
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile climatului investițional al Republicii Moldova
Dorogaia Irina, Grosu Victor
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa dintre dezvoltarea economică, investiţii şi procesul inovaţional
Sedleţchi Nicolae1, Petrusenco Ruslan2, Şuşu-Ţurcan Aurelia1
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The overview of economic relationships between the Republic of China and Republic of Moldova

Bajora Anatolie
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul autorităţilor publice locale în atragerea investiţiilor

Litvin Aurelia, Petrașcu Svetlana
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 101