IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(124) pentru cuvîntul-cheie "investments"

Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale

Andrieş Svetlana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunităţi de investiţii şi crearea de locuri de muncă

Ioviţu Mariana, Păcurar Gheorghe, Crauş Daniel
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success

Pîşchina Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Состояние и проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельского хозяйства Украины

Korețkaia N., Vahnovskaia N.
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea economiei naţionale: progrese şi provocări

Stratan Alexandru
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surse şi metode de finanţare a investiţiilor

Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creşterea atractivităţii investiţionale ȋn agricultură

Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendencies, progress and challenges related to the improvement of national competitiveness

Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of international experience related to energy saving in the field of communal services

Pirojenko Natalia, Folghina Tatiana
Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рынок труда и структурные изменения экономики

Savelieva Galina
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приоритетные направления инвестирования в развитие ГП «НЭК «УКРЭНЕРГО»

Ușciapovskii K., Kostin Iu.
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcţiile de activizare a proiectelor inovaţionale din turism în condiţiile aprofundării globalizării

Jigareova Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismul de atragere a investiţiilor în economia diferitor ţări

Tolmaciova Irina
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестиции в России и их источники

Ahmetdinova Aiguli, Baicova Elvira
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effectiveness of the economic growth policies: energy security of the Republic of Moldova

Calmîc Octavian1, Tomşa Aurelia2
2 Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evolutia performantei companiilor de apa din Republica Moldova

Timuş Ana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O abordare interdisciplinară privind definiția și tipologia investițiilor

Mihailă Svetlana1, Prindii Sînziana Ioana2, Nucă Dumitrița2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea și evaluarea riscurilor de investiții

Grosu Veronica, Prindii Sînziana Ioana, Nucă Dumitrița
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of investment attractiveness of proposed investment projects

Danchiv Iosip, Serzhanov Vitaliy
Uzhhorod National University
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile climatului investițional al Republicii Moldova
Dorogaia Irina, Grosu Victor
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 124