IBN
Close
Tomşa Aurelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Features of regional development of small and medium-sized enterprises in Moldova
Tomşa Aurelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Economia Contemporană
Vol. 8, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Econometric model for forecasting SMES development in the medium term. Case of Moldova
Gutium Tatiana1 , Tomşa Aurelia2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effectiveness of the economic growth policies: energy security of the Republic of Moldova
Calmîc Octavian1 , Tomşa Aurelia2
1 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența politicilor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii
Tomşa Aurelia , Erhan Lica , Prohnițchi Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Provocări și oportunități ale antreprenoriatului în economia europeană în condițiile pandemiei Covid
Coban Marina , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea impactului politicilor structurale asupra echilibrului economic general
Prohnițchi Valeriu , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: realizări și perspective
Calmîc Octavian , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analize și perspective în formarea forţei de muncă specializate pentru sistemele de irigaţii din Republica Moldova
Frasineac Oleg1 , Midari Veronica2 , Tomşa Aurelia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile includerii reexporturilor în modelul de echilibru general aplicat pentru economia Republicii Moldova
Prohnitski Valeriu , Tomşa Aurelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Rolul consumului în asigurarea creșterii economice a Republicii Moldova
Țurcanu Eugenia , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea exporturilor Republicii Moldova în vederea dezvoltării economiei naţionale
Gobjilă Virginia , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Opportunities and Challenges of Entrepreneurship in European Digital Economy
Coban Marina , Tomşa Aurelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Fostering Knowledge Triangle in Moldova
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-7-4.
Disponibil online 4 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Analiza calității și simetriei structurale ale datelor statistice în vederea elaborării matricelor de contabilitate socială a Republicii Moldova
Tomşa Aurelia , Prohnițchi Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Debates Around the Idea and Practice of ‘Food Security’ Over the Last 20-30 Years With an Appraisal of why Definitions and Approaches Have DEveloped or Changed; the Challenges of Contemporary DIscourses and Proposed Actions
Tomşa Aurelia , Şnurenco Vladimir
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii care determină calitatea învăţământului profesional tehnic din Republica Moldova şi experienţa ţărilor Uniunii Europene în domeniu.  
Midari Veronica , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Need for Reorganization of Vocational and Education Training System in the Republic of Moldova
Midari Veronica , Tomşa Aurelia
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Învăţământul vocaţional tenic din Republica Moldova în contextual globalizării. modele de organizare a învăţământului profesional tehnic
Tomşa Aurelia , Midari Veronica
Academia de Studii Economice din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Eficienţa învăţământului vocaţional tehnic în Republica Moldova
Tomşa Aurelia , Midari Veronica
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul economic al educaţiei abordat prin prisma mediului instituţional
Tomşa Aurelia , Bucos Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restructurarea universităţilor în economia cunoaşterii
Feuraş Eugenia , Tomşa Aurelia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Învăţământul vocaţional: Provocări şi posibilităţi de redresare
Tomşa Aurelia , Midari Veronica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21