IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "ocupaţie"
Potenţialul turistic al ocupaţiilor şi obiceiurilor Republicii Moldova
Chirev Radu
Spre viitor
Ediția 4, R. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul de ocupaţie: de la dreptul de război la dreptul internaţional umanitar
Badir Kordee
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evenimentele din iunie 1940 din Basarabia şi interpretările lor în istoriografia românistă post-comunistă
Nazaria Sergiu
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formatul 5+2 din perspectiva esenţei conflictului: Necesitatea modificării
Lavric Aurelian
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre Israel şi SUA în chestiunea palestiniană după alegerea lui Donald Tramp în funcţia de preşedinte (2017-2018)
Sayed Sayed
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea vocationala şi consiliere profesionala în contextul abilitarii sociale şi economice a persoanelor defavorizate
Gribincea Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mersul pe jos – cel mai eficient exercițiu pentru sănătatea fizică și psihică a organismului uman
Arsene Igor1, Arnaut Ion2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Marghiloman – model de sacrificiu politic asumat
Coman Constantin
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte istorice şi socio-politice ale stratificării societăţii în Republica Moldova
Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoidentificarea populaţiei în ierarhia socială a Republicii Moldova
Mocanu Victor, Blajco Vladimir
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea învățării bazată pe sarcini de lucru în cadrul modulului „Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial” la disciplina „Dezvoltarea personală” în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana, Neculai Rodica
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații
Răileanu Viorica
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Израильско-Палестинский конфликт и попытки его урегулирования в рамках взаимоотношений между сторонами в начале XXI века (2001-2009 гг.)
Sayed Sayed, Nazaria Sergiu
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начало ближневосточного противостояния и его непосредственные последствия
Sayed Sayed
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3-4(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Израильско-палестинский конфликт: генезис и попытки урегулирования в рамках переговорного «Процесса Осло»
Sayed Sayed
Институт международных отношений Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea capitalului profesional al tinerilor în contextul inserţiei pe piaţa muncii
Chira Aliona
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-75. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopolitic
Bahnaru Vasile
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современная румынистская историография о характере войны Румынии против Советского Союза в 1941-1944 гг.
Nazaria Sergiu, Sprînceană Mihai
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Războiul ruso-ucrainean: premise şi etape principale
Şevcenco Ruslan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expoziţia foto-documentară „Război după război”
Postică Elena
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21