IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "cupru"

Modificarea conţinutului de proteine şi peptide la cianobacteria Spirulina Platensis în prezenţa compuşilor coordinativi ai CU(II)

Batîr Ludmila, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tulburările metabolismului cuprului în epilepsia metabolică

Damian Cristina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alterations of total antioxidant capacity of pathogen cultures under the influence of novel chemical compounds

Lozan-Tîrşu Carolina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About the medieval copper vessel discovered at the Neamt Fortress (Neamt County). New considerations

Bacumenco-Pîrnău Ludmila123, Diaconu Vasile45, Vornicu Nicoleta6
1 Romanian Academy - Iaşi Branch,
2 Iași Institute of Archaeology,
3 Institute of Cultural Heritage,
5 The History and Ethnography Museum of Târgu Neamţ,
6 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Revista Arheologică
Nr. 1(16) / 2021 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis

Cepoi Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu comparativ asupra acumulării stronţiului, cuprului şi fierului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa unor heterocompuşi coordinativi

Bulimaga Valentina1, Rudic Valeriu2, Lozan Vasile3, Zosim Liliana1, Bulimaga Maria-Bianca1, Gorincioi Viorina3, Macari Maria1
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul spectrofotometric al compuşilor coordinativi ai cobaltului(II), nichelului(II) şi cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice
Sîrbu Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza dirijată a bazelor schiff care conţin hidrazinobenzotiazol, 4-aminotriazol, lizină şi compuşii lor coordinativi
Paholniţcaia Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi bi- şi polinucleari ai unor metale tranziţionale cu liganzi dioximici în baza punţilor bipiridinice
Coropceanu Eduard
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-39. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Медный котел с поселения Кривинка 1. композиционный и металлографический анализ

Amirova Saltanat, Radivoevici Miliana
Университетский колледж Лондона
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10