IBN
Close
Paholniţcaia Anastasia
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2016 - 1

Sinteza dirijată a bazelor schiff care conţin hidrazinobenzotiazol, 4-aminotriazol, lizină şi compuşii lor coordinativi
Paholniţcaia Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Determination of composition and of aparent stability constant of complex compound of Cu(II) with 4-morpholynthiosemicarbazide
Isac-Gutsul Tatiana , Tutovan Elena , Paholnitscaia Anastasia , Triboi C.
State University of Moldova
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the thermodynamics of formation of copper (II) complex compounds with n-[(e)-pyridine-2-ilmethylidene]-4h-1,2,4 - triazol- 4 –amine
Isac-Gutsul Tatiana , Paholnitscaia Anastasia , Tutovan Elena , Dorogoncean Constantin
State University of Moldova
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antitumor properties of derivatives 4-substituted-5-(piridin-4-yl)-4h-1,2,4-triazole-3-thiol
Rusnac Roman1 , Zatic Ana1 , Paholnitscaia Anastasia1 , Barba Nicanor1 , Perreault M.2 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval)
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and in vitro antileukemia activity of copper (II) nitrate complex with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde 4-morpholinethiosemicarbazone
Paholnitscaia Anastasia1 , Poirier Donald2 , Perreault M.3 , Tatarciuc I.1 , Petrenko Peter A.4 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 CHU de Quebec – Research Center (CHUL, T4),
3 CHUL Research Center (Université Laval),
4 Institutul de Fizică Aplicată
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure, and biological activity of copper, nickel, and zinc complexes with 2-benzoylpyridine 4-morpholinethiosemicarbazone
Paholnitscaia Anastasia1 , Perreault M.2 , Garbuz Olga1 , Gudumac Valentin3 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval),
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Complexes of some helators with copper as potential agents of treatment of Wilson and Alzheimer diseases
Paholnitscaia Anastasia
State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza dirijată a moleculelor apte să elimine cuprul din organismele vii cu o potenţială aplicare în terapia maladiilor Wilson, Alzheimer şi Parkinson
Paholniţcaia Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Formarea compuşilor complecşi ai unor metale 3d cu saliciliden-tris(hidroximetil)aminometan şi saliciliden-2 amino-2-metil-1,3-propandiolîn soluţii
Paholniţcaia Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and in vitro antiproliferative activity of some hydrazones and their copper complexes
Gulea Aurelian1 , Paholnitscaia Anastasia1 , Barba Alic2 , Poirier Donald3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Université Laval, Québec
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

MSP 17 P The study of two crystal forms of nitrato-{2-[2-(1-pyridin-2-yl)ethylidene]hydrazinyl}benzothiazolоcopper
Petrenko Peter A.1 , Chumakov Yurii1 , Paholnitscaia Anastasia2 , Tsapkov Victor I.2 , Gulea Aurelian2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi caracteristica hidrazonelor obţinute în baza 2-hidrazinobenzotiazolului cu proprietăţi antimicrobiene şi antiproliferative
Paholniţcaia Anastasia1 , Barbă Nicanor1 , Gulea Aurelian1 , Jalbă Angela1 , Lozan-Tîrşu Carolina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The crystal structures of two izomeric forms of copper(II) chloride complexes of 2-(2-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)-hydrazinyl) benzothiazole
Paholnitscaia Anastasia1 , Chumakov Yurii2 , Petrenko Peter A.2 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Antimicrobial effect of copper coordination compounds with 4-phenylthiosemicarbazone yridine-2-carboxyaldehyde derivatives
Gulea Aurelian1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Căpăţînă Tatiana1 , Paholnitscaia Anastasia1 , Tsapkov Victor I.1 , Rudic Valeriu3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi proprietăţile antiproliferative in vitro ale hidrazonelor obţinute în baza 2-hidrazinobenzotiazolului
Paholniţcaia Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15