IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "cupru"

Tulburările metabolismului cuprului în epilepsia metabolică

Damian Cristina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alterations of total antioxidant capacity of pathogen cultures under the influence of novel chemical compounds

Lozan-Tîrşu Carolina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About the medieval copper vessel discovered at the Neamt Fortress (Neamt County). New considerations

Bacumenco-Pîrnău Ludmila123, Diaconu Vasile45, Vornicu Nicoleta6
1 Romanian Academy - Iaşi Branch,
2 Iași Institute of Archaeology,
3 Institute of Cultural Heritage,
5 The History and Ethnography Museum of Târgu Neamţ,
6 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Revista Arheologică
Nr. 1(16) / 2021 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis

Cepoi Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu comparativ asupra acumulării stronţiului, cuprului şi fierului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa unor heterocompuşi coordinativi

Bulimaga Valentina1, Rudic Valeriu2, Lozan Vasile3, Zosim Liliana1, Bulimaga Maria-Bianca1, Gorincioi Viorina3, Macari Maria1
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul spectrofotometric al compuşilor coordinativi ai cobaltului(II), nichelului(II) şi cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice
Sîrbu Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza dirijată a bazelor schiff care conţin hidrazinobenzotiazol, 4-aminotriazol, lizină şi compuşii lor coordinativi
Paholniţcaia Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi bi- şi polinucleari ai unor metale tranziţionale cu liganzi dioximici în baza punţilor bipiridinice
Coropceanu Eduard
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-38. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Медный котел с поселения Кривинка 1. композиционный и металлографический анализ

Amirova Saltanat, Radivoevici Miliana
Университетский колледж Лондона
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9