IBN
Close

72Publicaţii

476Descărcări

37162Vizualizări

Bulimaga Valentina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole cat. B - 14
 • 3.1.4.Articole cat. C - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 30
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Screening of biological properties of MoV 2O2S2- and MoV 2O4-based coordination complexes: Investigation of antibacterial, antifungal, antioxidative and antitumoral activities versus growing of Spirulina platensis biomass
Fuior Arcadie12 , Hijazi Akram1 , Garbuz Olga2 , Bulimaga Valentina2 , Zosim Liliana2 , Cebotari Diana32 , Haouas Mohamed3 , Toderash Ion4 , Gulea Aurelian2 , Floquet Sebastian1
1 Institut Lavoisier de Versailles,
2 State University of Moldova,
3 Institut Lavoisier of Versailles, University of Versailles,
4 Institute of Zoology
Journal of Inorganic Biochemistry
Nr. 226 / 2022 / ISSN 0162-0134 / ISSNe 1873-3344
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aplicarea unui biostimulator nou la cultivarea plantei medicinale Mentha Piperita
Zosim Liliana , Trofim Alina , Bulimaga Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds as regulators of productivity and biosynthesis of spirulina
Batyr Ludmila1 , Elenciuc Daniela2 , Zosim Liliana2 , Bulimaga Valentina2 , Rudic Valeriu1 , Gulea Aurelian2 , Tsapkov Victor I.2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 State University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyanobacterium SpirulCyanobacterium Spirulina (ARTHROSPIRA) Platensis as valuable source of anti-viral agentsina (ARTHROSPIRA) Platensis as valuable source of anti-viral agents
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Elenciuc Daniela
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor biostimulatori cianobacterieni asupra germinării seminţelor şi creşterii plantulelor de Mentha spicata L
Zosim Liliana , Bulimaga Valentina , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Aplicarea biopreparatelor cianobacteriene pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii
Trofim Alina1 , Bulimaga Valentina1 , Zosim Liliana1 , Bulimaga Maria-Bianca2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 University of Cologne
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition of cyanobacterium Calothrix marchica and perspectives its using in biotechnology
Trofim Alina , Bulimaga Valentina , Bulimaga Maria-Bianca
State University of Moldova
International Journal on Algae
Nr. 2(22) / 2020 / ISSN 1521-9429
Disponibil online 31 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de obţinere a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis cu conţinut sporit de germaniu şi seleniu
Djur (Maxacova) Svetlana1 , Bulimaga Valentina2 , Zosim Liliana2 , Tașca Ion1 , Dumbrăveanu Veronica1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.
Джур Светлана1 , Бульмага Валентина2 , Зосим Лилиана2 , Рудь Людмила1 , Чепой Лилиана1 , Кирияк Татьяна1 , Гуля Аурелиан2 , Рудик Валерий1
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Молдавский Государственный Университет
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность и аккумуляция германия (IV) цианобактерией Spirulina platensis при выращивании на среде с добавлением германий - содержащих соединений
Джур Светлана1 , Бульмага Валентина2 , Зосим Лилиана2 , Рудь Людмила1 , Кирияк Татьяна1 , Чепой Лилиана1 , Гуля Аурелиан2 , Рудик Валерий1
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Молдавский Государственный Университет
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Biopreparate produse în baza biomasei de Spirulina platensis cu conţinut de seleniu şi perspective de utilizare
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de sporire a conţinutului de polizaharide acide la cianobacteria Spirulina platensis
Zosim Liliana1 , Bulimaga Valentina1 , Rudic Valeriu2 , Gulea Aurelian1 , Ţapcov Victor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ asupra acumulării stronţiului, cuprului şi fierului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa unor heterocompuşi coordinativi
Bulimaga Valentina1 , Rudic Valeriu2 , Lozan Vasile3 , Zosim Liliana1 , Bulimaga Maria-Bianca1 , Gorincioi (Olednic) Viorina3 , Macari Maria1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Institutul de Chimie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul polizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Reva Veaceslav , Bulimaga Maria-Bianca
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The application of some coordination compounds in regulation of the content of SOD in Spirulina platensis biomass
Elenciuc Daniela1 , Bulimaga Valentina2 , Efremova Nadejda3 , Zosim Liliana2 , Batyr Ludmila3
1 State University „Dimitrie Cantemir”,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Directed synthesis of exopolysaccharides in newly isolated cyanobacteria Nostoc Halphilum Hansg.
Trofim Alina , Bulimaga Valentina , Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures of obtaning of exopolysaccharides produced by cyanobacteria Spirulina (Arthrospira) platensis and Nostoc linckia
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Pisova Maria
State University of Moldova
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(25) / 2018 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-56. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenеei unor factori fizico-chimici asupra conеinutului de polizaharide intracelulare produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Procedeu de obţinere a Se-exopolizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Pisova Maria , Reva Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza orientată a polizaharidelor acide la cianobacteria spirulina platensis CNM CB-02
Bulimaga Valentina , Pisova Maria , Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 72