IBN
Close
Damian Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Tendințe în mortalitatea cauzată de bolile cerebrovasculare în Republica Moldova în anii 2000-2011
Manea Diana1 , Damian Cristina2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburările metabolismului cuprului în epilepsia metabolică
Damian Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Correlation analysis between some physico-chemical parameters of some fruit juices
Leahu Ana , Damian Cristina , Oroian Mircea Adrian , Hretcanu Cristina Elena
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Modern Technologies in the Food Industry
Volume I. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temperature effect ON antioxidant activity of goji fruits
Damian Cristina , Leahu Ana , Avramiuc Marcel , Oroian Mircea Adrian
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Modern Technologies in the Food Industry
Volume I. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4