IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(461) pentru cuvîntul-cheie "globalization"
Investments and competitiveness of Moldovan economy: the formula of success
Pîşchina Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования политики интеграции этнических меньшинств в Молдове и Грузии в условиях глобализации
Cojuhari Irina
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele procesului de globalizare şi impactul său asupra sistemul relaţiilor internaţionale
Conacu Vasile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul terorismului – obiect şi factor al colaborării internaţionale a serviciilor speciale, reflecţii pentru Republica Moldova
Busuncian Tatiana
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема суверенитета небольшого государства в контексте глобализации
Keşelava Vaja
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea globală ca proiect social la scara planetară și valorile juridice
Baltag Dumitru, Ichim Radu Gabriel
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализация как фактор влияния на финансовую безопасность государства
Poltorak A.
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova
Ploşniţă Serghei
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova
Ploşniţă Serghei
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-2278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of qualified athletes’ technical and tactical qualification (based on sport games)
Suşko Ruslana, Doroșenko Eduard
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile de depăşire a problemei globale în domeniul alimentaţiei pe glob
Robu Tudor
Organizația pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația internaționala în contextul actual al globalizarii
Dulschi Silvia
Administrarea Publică
Nr. 4(116) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и способ управления образовательной (учебной) миграцией и академической мобильности в Израиле
Amoun Habashi Manal
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea transnaționala organizata. Concept și particularități
Balan Oleg1, Lecari Fredolin2
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate, aculturalitate și comunicare în spaiul european
Spînu Stela12
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru toleranță în contextul globalizării
Spînu Stela12
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul ca generator al politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 461