IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "Astm bronşic"
Impactul astmului bronşic asupra activităţii fizice la copii
Motelică Doina
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea Holter a fibrilației atriale paroxistice. Caz clinic
Romaniuc Iuliana12, Matcovschi Sergiu21, Caproş Natalia123, Dogot Marta1, Şveţ Svetlana2, Lupan Mihail2
Arta Medica
Nr. 2(67) / 2018 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 20 May, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коморбидность как вызов в диагностике и лечении туберкулеза.
Tudor Elena1, Iavorschi Constantin12, Bolotnicova Valentina1, Brumaru Albina1, Moscovciuc Ana1, Crivenco Galina1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фармакоэпидемиологическое исследование препаратов, применяемых при бронхиальной астме в г. Кишинев и г. Курск
Ghicavâi Victor1, Povetkin Serghei2, Kliueva Elena2, Polișakova Irina2, Bacinschi Nicolae1, Podgurschi Lilia1, Ţurcan Lucia1, Chianu Marin1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa polizaharidelor sulfatate din Spirulina platensis asupra profilului citokinic sanguin în normă şi astmul bronşic asociat.
Mihalciuc Olga12, Procopişin Larisa2, Rudic Valeriu3
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile imunopatologice la copiii cu astm bronşic comorbid cu afecţiunile otorinolaringologice.
Şciuca Svetlana1, Andrieş Lucia2, Selevestru Rodica1, Neamţu Liuba1, Balea Zinaida1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte medico-sociale a dizabilității la pacienții cu astm bronșic evoluție medie.
Moscovciuc Ana1, Simionica Iurie1, Scaleţchi Valentina1, Luchian Mihai2, Caraiani Olga1, Colun Tatiana1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglările statutului imun celular la pacienţii cu astm bronşic în asociere cu infecţia cronică cu virusul hepatic B varianta serologică HBsAG negativă /anti HBcor total pozitivă
Chirvas Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea PEF-metrică a copiilor cu astm bronșic și impactul factorilor de risc habituali
Şciuca Svetlana, Selevestru Rodica
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-117. Vizualizări-2832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul unor interleukine implicate în patogeneza polipozei rinosinuzale asociată cu astm bronşic
Tudor Elena, Perlug (Bodrug) Nina, Varzari Alexandru, Ghinda Serghei, Procopişin Larisa, Rotaru-Lungu Corina, Rotaru Natalia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-1199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea deficienţelor funcţionale respiratorii în cadrul aprecierii dizabilităţii la pacienţii cu astm bronşic
Scaleţchi Valentina, Moscovciuc Ana, Martîniuc Constantin, Ciocanu Rodica, Rotaru-Lungu Corina, Chirvas Elena, Procopişin Larisa
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1077
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda predictivă pentru estimarea riscului de dezvoltare a astmului bronşic la copiii din Republica Moldova
Cîrstea (Buga) Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența terapiei de control în raport cu factorii de risc în astmul bronșic
Bivol Doina, Stasii Ecaterina
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia țintită în astmul bronșic
Spînu Mihai
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 6 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalența reactivității încrucișate între acarienii prafului de casă și alte nevertebrate la copii cu astm bronșic
Nicu Olesea12, Stasii Ecaterina3, Gorelco Tatiana4, Moldovan Irina2, Calistru Andrei4
Pediatria – specialitate multidisciplinară.
Ediția 8-a. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-58-308-4.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc în evoluția pneumoniei comunitare la pacienții cu astm bronșic
Buga Nelea, Feghiu Maria
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acupunctura auriculară la pacienții cu astm bronșic și dereglări anxioase
Şincarenco Irina, Lacusta Victor, Cereş Victoria, Gîlea Angela
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccinarea copiilor cu maladii alergice
Mîndru Elena1, Balan Angelina1, Ceban Zinaida1, Ciochină Mariana1, Cojocari Diana1, Dorosevici Nadejda1, Spînu Tatiana1, Guitu Marina1, Prutean Valeria1, Gorelco Tatiana2, Revenco Ninel1, Stasii Ecaterina1
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-58-293-3.
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra nivelului de citokine în normă şi astmul bronşic asociat
Mihalciuc Olga
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Astma in children, psychological paradigms, and allergic profiles
Nicu Olesea1, Moldovan Irina1, Stasii Ecaterina2
1 The Municipal Clinical Hospital for Children „Valentin Ignatenco”, Chisinau,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23