IBN
Close
Cîrstea Olga
Cuvinte-cheie (43): polymorphism (3), asthma (3), atopy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Refluxul vezicoureteral pediatric
Berghea-Neamţu Cristian-Ştefan1, Cîrstea Olga2, Dobrotă Luminiţa1
1 Spitalul Clinic de Pediatrie, Sibiu,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaccine confidence among parents: Large scale study in eighteen European countries
Hadjipanayis Adamos12, van Esso Diego L.3, Cîrstea Olga4
1 Larnaca General Hospital, Inomenon Polition, Larnaca,
2 European University Medical School, 6, Diogenis Street, Nicosia, Cyprus,
3 Catalan Institute of Health, Barcelona,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Vaccine
Nr. 6(38) / 2020 / ISSN - / ISSNe 0264-410X
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Managementul cetoacidozei diabetice la copil – protocol clinic standardizat pentru unitatea de primire urgențe
Revenco Ninel12, Palii Ina12, Mihu Ion12, Stasii Ecaterina2, Hadjiu Svetlana2, Holban Ala2, Oglinda Ana12, Turcu Oxana2, Cîrstea Olga2, Nicu Olesea2, Anisei Angela3, Buzdugan Tatiana4
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Management în Sănătate,
4 Proiectul moldo-elvețian „Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensive în Republica Moldova” (REPEMOL)
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dereglării acute a stării de conștiință la copil – protocol clinic standardizat pentru unitatea de primire urgențe
Revenco Ninel12, Palii Ina12, Mihu Ion12, Stasii Ecaterina2, Hadjiu Svetlana2, Holban Ala2, Oglinda Ana12, Turcu Oxana2, Cîrstea Olga2, Nicu Olesea2, Anisei Angela3, Buzdugan Tatiana4
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Management în Sănătate,
4 Proiectul moldo-elvețian „Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensive în Republica Moldova” (REPEMOL)
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile activității fizice la copiii cu astm bronșic
Motelică Doina1, Cîrstea Olga1, Revenco Ninel12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Probleme stringente în asigurarea calităţii supraveghereii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară
Cojocaru Ala1, Scutelnic Rodica2, Morari Galina2, Oleinic Lilia2, Ştefaneţ Svetlana3, Capcelea Angela3, Aramă Marina1, Horodişteanu-Banuh Adela1, Cîrstea Olga1, Savoschin Dorina1, Uncu Rodica4
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
3 UNICEF,
4 Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 May, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Metoda predictivă pentru estimarea riscului de dezvoltare a astmului bronşic la copiii din Republica Moldova
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul matematic de prognosticare a evoluţiei astmului bronşic, complicate cu manifestări alergice asociate la copiii din Republica Moldova
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Savoschin Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркеры генетического риска развития бронхиальной астмы у детей Республики Молдова
Cîrstea Olga1, Vasilos Liubovi1, Cojocaru Ala1, Иващенко Т.2, Асеев М.2, Horodişteanu-Banuh Adela1, Aramă Marina1, Savoschin Dorina1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 ФГБУ НИИ Акушерства и Гинекологии им. Д.О.Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Frequency and impact of glutathione-S-transferase gene polymorphisms on lung function and bronchial asthma susceptibility in Moldovan children
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Horodişteanu-Banuh Adela, Savoschin Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de evaluare a riscului de apariţie a astmului bronşic la copiii din Moldova în baza aplicării softului GMDR
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspândirea polimorfismelor genelor cu impact în dezvoltarea astmului bronşic în populaţia de moldoveni
Cîrstea Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul agenţilor patogeni atipici (mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae) şi virusului respirator syncitial în dezvoltarea obstrucţiei bronşice la copii
Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Horodişteanu-Banuh Adela, Aramă Marina, Savoschin Dorina, Cîrstea Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Polimorfismul A38G al genei CC16 la copiii cu astm bronşic din Republica Moldova
Cîrstea Olga
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(38) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfismul genei TNF-α în diferite forme evolutive ale astmului bronşic la copiii din Republica Moldova
Cîrstea Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Curierul Medical
Nr. 6(324) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Eficacitatea administrării preparatului homeopatic guna bowel la copii cu sindromul vomei ciclice la copii
Cerempei Ludmila, Cucoş Anna, Cîrstea Olga, Cerempei Emil, Griţco Ludmila, Bocearova Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susceptibilitatea genetică şi factorii de mediu îndezvoltarea atopiei şi astmului bronşic la copii
Vasilos Liubovi, Cîrstea Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(48) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Cicloplegia rapidă cu tropicamidă forte 1% - metodă eficientă de determinare a refracţiei la copii
Cîrstea Olga1, Savoschin Dorina1, Liviţchi Larisa1, Cazac Valeriu2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele implementării proiectului „Elaborarea ecopatogeniei maladiilor alergice la copii“
Cojocaru Ala, Vasilos Liubovi, Aramă Marina, Horodişteanu-Banuh Adela, Savoschin Dorina, Cîrstea Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(42) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spread of allergy symptoms in correlation with the drinking water pollution in children living in rural areas of the country
Cîrstea Olga1, Savoschin Dorina1, Liviţchi Larisa1, Cazac Valeriu2
1 Institute of Mother and Child,
2 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21