IBN
Close
Guitu Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 1

  Sindromul mccune-albright – tulburare multisistemică rară
Tontici Ecaterina1 , Guitu Marina1 , Gorbunov Galina1 , Chiriac Adrian2 , Munteanu Diana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Pediatria – specialitate multidisciplinară. Congresul Internațional al Societății de Pediatrie din Republica Moldova
Ediția 8-a. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-58-308-4.
Disponibil online 30 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

  Hemosideroza pulmonară la copil
Selevestru Rodica12 , Guitu Marina1 , Petrovici Virgil1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Polimorfismul manifestărilor clinice la un copil cu imunodeficiență primară combinată
Şciuca Svetlana12 , Ceban Zinaida12 , Tomacinschi Cristina12 , Cojocari Diana12 , Guitu Marina12 , Păpădie Elena2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vaccinarea copiilor cu maladii alergice
Mîndru Elena1 , Balan Angelina1 , Ceban Zinaida1 , Ciochină Mariana1 , Cojocari Diana1 , Dorosevici Nadejda1 , Spînu Tatiana1 , Guitu Marina1 , Prutean Valeria1 , Gorelco Tatiana2 , Revenco Ninel1 , Stasii Ecaterina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-58-293-3.
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4