IBN
Close
Chianu Marin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 3

  Resistance of gram-negative bacteria in patients with SARS CoV-2 infection
Caracaş Anastasia1 , Vasilache Eugenia2 , Chianu Marin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Gheorghe Paladi Municipal Clinical Hospital
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezistența bacteriilor gram-negative la pacienții cu infecția SARS Cov-2
Caracaş Anastasia1 , Vasilache Eugenia2 , Chianu Marin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The importance of vaccination in the evolution of SARS CoV-2 infection
Chianu Marin , Podgursky L. A. , Ștîrba Dumitru , Caracaş Anastasia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

  Analiza farmacoeconomică a utilizării preparatelor antibacteriene în instituția curativă.
Chianu Marin1 , Arteni Ion2 , Crasiuc Iurii2 , Vasilache Eugenia2 , Topală Corneliu1 , Bacinschi Nicolae1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte de utilizare a antibioticelor la pacienții cu COVID-19.
Chianu Marin1 , Arteni Ion2 , Crasiuc Iurii2 , Caracaş Anastasia1 , Vasilache Eugenia1 , Ștîrba Dumitru1 , Bacinschi Nicolae1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Use of antimycotics in patients hospitalized with COVID-19
Caracaş Anastasia , Vasilache Eugenia , Chianu Marin , Ștîrba Dumitru , Bachinsky N.G.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea antimicoticelor la pacienţii spitalizaţi cu COVID-19
Bacinschi Nicolae1 , Caracaş Anastasia12 , Vasilache Eugenia21 , Chianu Marin12 , Ștîrba Dumitru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(26) / 2021 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea glucocorticoizilor în infecția cu SARS CoV 2: pro și contra
Bacinschi Nicolae , Ţurcan Lucia , Podgurschi Lilia , Guţu Ina , Covalschi Tatiana , Mihalachi-Anghel Maria , Chianu Marin , Caracaş Anastasia , Vasilache Eugenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Medicamentele și sucurile: interacțiuni și consecințe
Bacinschi Nicolae , Chianu Marin , Pogonea Ina , Chiriac Tatiana , Podgurschi Lilia , Mihalachi Maria , Caracaş Anastasia , Vasilache Eugenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Preparatele anticorpilor monoclonali în oncologie.
Bacinschi Nicolae , Caracaş Anastasia , Vasilache Eugenia , Mihalachi-Anghel Maria , Chianu Marin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sindromul neuroleptic malign la utilizarea neurolepticelor Atipice în tratamentul schizofreniei
Chilari Mihaela , Chianu Marin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Toxicitatea pulmonară indusă de amiodaronă
Chiriac Tatiana , Chianu Marin , Mihalachi-Anghel Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Compușii izotioureici – preparate antihipotensive cu mecanism specific de acțiune
Pîrlog Victoria , Ghicavîi Alexandru , Chianu Marin , Popovici Olesea
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Efectul diabetogen al medicamentelor
Chianu Marin , Pogonea Ina , Podgurschi Lilia , Ţurcan Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe
Гикавый Виктор1 , Клюева Елена2 , Поветкин Сергей2 , Бачинский Николай1 , Подгурски Лилия1 , Цуркан Лучия1 , Польшакова Ирина2 , Киану Марин1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Курский государственный медицинский университет, КГМУ
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Фармакоэпидемиологическое исследование препаратов, применяемых при бронхиальной астме в г. Кишинев и г. Курск
Гикавый Виктор1 , Поветкин Сергей2 , Клюева Елена2 , Польшакова Ирина2 , Бачинский Николай1 , Подгурски Лилия1 , Цуркан Лучия1 , Киану Марин1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Курский государственный медицинский университет, КГМУ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Selection of antihypertensive drugs from the perspective of clinical pharmacology
Ghicavîi Victor , Bachinsky N.G. , Podgursky L. A. , Ţurcan Lucia , Chianu Marin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17