IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(113) pentru cuvîntul-cheie "health"

Starea sănătăţii tubului digestiv în funcţie de apariţia simptoamelor de disfuncţii intestinale

Timoşco Maria, Velciu Aliona, Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza apei potabile din R. Străşeni şi rolul ei în menţinerea stării de sănătate

Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Gherman Ion, Croitori Constantin, Cojocari Lidia, Para Iulian, Casco Doina, Matei Vasile, Prodan Maria, Autor Nou, Deleu Inga, Yaacoubi Saleh, Bîlici Constantin, Calosina Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новое видение о психическом здоровье

Autor Nou, Ciochină Valentina
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практическая и теоретическая обусловленность развития санокреатологии

Autor Nou, Ciochină Valentina, Vudu Grigore
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul educaţional a copiilor de 6-7 ani prin prisma unor indici psihofiziologici
Moşanu-Supac Lora, Coşcodan Diana, Liogchii Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de vătămare a sănătăţii săvârşită din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier

Slisarenco Ion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza factorilor criminogeni a infracțiunii de poluarea apei

Boșcaneanu Mihai
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea multidisciplinară în soluționarea cazurilor de violență în familie

Babin Oleg
Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Environmental education – the healthy lifestyle’s decisive factor for population of Republic of Moldova

Leah Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul metalelor grele asupra sănătăţii omului
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea şi sănătate în muncă la creşterea animalelor

Lăcustă Ion1, Bîtca Angela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problematica turismului intre mit si realitate

Talabă Ion
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursele psihosociale: factori decisivi în mentinerea sanatatii mintale

Stavila Alina12, Calancea Angela2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биосфера и качество среды как фактор демографической устойчивости

Lazarevici Natalia
Институт философии НАНБ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O privire analitică asupra situaţiei populaţiei tinere la nivelul Europei şi României

Ailincă Alina Georgeta
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitățile și abilitățile părinților privind sănătatea copilului

Revenco Ninel12, Horodişteanu-Banuh Adela2, Aramă Marina2, Savoschin Dorina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интеграция курса «Здоровье подростков в жизненном цикле» в систему подготовки педагогов в Kыргызском государственном университете им. И.Арабаева
Kutanova Rano
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparative content of free aminoacids in pollen and honey

Vrabie Valeria1, Yazlovitska Liudmila2, Ciochină Valentina1, Rotaru Stela 1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 The Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public health service in the Republic of Moldova: from independence to the present

Ciochina Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul activităţilor de sporire a potenţialului motric al copiilor de vârstă timpurie

Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 113