IBN
Close
Oprescu Daniel Dragoș
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2024 - 1

  Augmentarea motivației practicării exercițiului fizic la elevii din liceu
Oprescu Daniel Dragoș
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(36) / 2024 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Educația fizică și motivația în procesul educațional
Oprescu Daniel Dragoș , Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-21. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea pregătirii motrice a elevilor liceeni
Oprescu Daniel Dragoș , Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Rolul motivației în atingerea obiectivelor educației fizice școlare
Oprescu Daniel Dragoș
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Cauze ale lipsei de motivație în practicarea exercițiului fizic
Oprescu Daniel Dragoș
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Cercetarea pedagogică fundamentală
Florea Mihaela12 , Oprescu Daniel Dragoș13
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Economic "Ion Ghica", Bacau,
3 Colegiul Mihai Eminescu, Bacău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educaţia fizică şi filiaţia cu subsistemele psihologice
Oprescu Daniel Dragoș
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7