Educația fizică și motivația în procesul educațional
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
189 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-17 08:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.091.26:796:303.4 (2)
Kinds of school providing general education (2154)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (1746)
Methods of the social sciences (178)
SM ISO690:2012
OPRESCU, Daniel Dragoș, CIORBĂ, Constantin. Educația fizică și motivația în procesul educațional. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2023, nr. 4(34), pp. 105-112. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v34i4.105-112
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Educația fizică și motivația în procesul educațional

Physical education and motivation in the educational process

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v34i4.105-112
CZU: 373.091.26:796:303.4

Pag. 105-112

Oprescu Daniel Dragoș, Ciorbă Constantin
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 25 ianuarie 2024


Rezumat

Motivația este un mecanism esențial pentru reușita tuturor acțiunilor pe care ființa umană le întreprinde. Modul în care individul reușește să-și mobilizeze resursele interne pentru a-și atinge scopurile propuse este încă în centrul multor cercetări. Educația nu poate fi realizată fără a identifica stimulii care declanșează mecanismele motivaționale, iar acest fapt este astăzi o problemă nu numai pentru educația din România, ci din întreaga lume. Practicarea exercițiului fizic are la bază motivația individului, care de multe ori nu cunoaște ori ignoră beneficiile pe care educația fizică le aduce cu costuri minime. Tinerii sunt mult mai atrași astăzi de activități statice, nu mai apreciază relaxarea prin practicarea exercițiului fizic, preferând să navigheze online, căutând satisfacții în mediul virtual. Această stare de dezinteres și neimplicare începe să ridice din ce în ce mai multe semne de întrebare. În acest sens, menirea profesorului de educație fizică este aceea de a redescoperi universul adolescentin, de a pătrunde acolo și de a găsi noi căi de a-i determina pe tineri să valorizeze și să valorifice oportunitățile generate de mișcare într-o lume profund tehnologizată.

Motivation is an essential mechanism for the success of all the actions that the human being takes. The way in which the individual manages to mobilize his or her internal resources to achieve his / her goals is still at the center of much research. Education cannot be achieved without identifying the incentives that trigger the motivational mechanisms, and this fact is today a problem not only for education in Romania, but throughout the world. Practicing physical exercise is based on the motivation of the individual, who often does not know or ignores the benefits that physical education brings with minimal costs. Young people are much more attracted to static activities, they no longer appreciate relaxation by practicing physical exercises, preferring to surf online, looking for satisfaction in the virtual environment. This lack of interest and non-involvement is starting to raise more and more question marks. In this sense, the mission of the physical education teacher is to rediscover the adolescent universe, to enter there and to find new ways to determine young people to value and capitalize on the opportunities generated by the movement in a high tech world

Cuvinte-cheie
motivaţie, educație fizică, adolescenţi, sănătate.,

motivation, physical education, adolescents, health