IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects",
Chișinău, Moldova, 13 octombrie 2017
Cuvinte-cheie (206): testing (5), species (4), sheep (3)
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Zoologie al AŞM
Responsabili de ediție: Toderaş I.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul de Zoologie
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 480
ISBN: 978-9975-66-590-2
CZU: 59+576.8(082)=135.1=111=161.1 A 15
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2017  112
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Ştiinţe agricole (3)Biologie (108)Istorie (1)Economie (1)Medicină (2)Farmacie (1)Medicină veterinară (4)