IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor",
Chişinău, Moldova, 10-12 decembrie 2018
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
Cautare
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipogr. „Biotehdesign“
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 390
CZU: 631/632(082)=135.1=111=161.1 P 95
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018  104CZU
Disponibil în IBN: 19 iulie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (1)Ştiinţe agricole (100)Biologie (43)Economie (3)