IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE",
Chişinău, Moldova, 12 mai 2023
Cuvinte-cheie (285): environment (10), mediu (7), poluare (4)
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Editia 1
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Editura „Lexon-Prim”
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 283
ISBN: 978-9975-3418-3-7.
CZU: 34:061.1EU(082) A 86
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (1)Drept (26)Medicină (1)Altele (1)