IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova",
Chişinău, Moldova, 15 octombrie 2020
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 176
ISBN: 978-9975-3201-4-6
CZU: 343+342.7(478)(082) J 95
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2020  18CZU
Disponibil în IBN: 29 septembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (16)Pedagogie (2)Administrare publică (1)