IBN
Close
Cabacov Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 3

Cine merge tot pe drum для флейты, скрипки, виолончели и вибрафона Снежаны Пысларь: особенности композиции и музыкального языка
Кабаков Дмитрий
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные научные публикации музыкантов Республики Молдова об отечественном фортепианном искусстве
Cabacov Dumitru
Приднестровский высший музыкальный колледж им. А.Г. Рубинштейна, Тирасполь
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диссертационные исследования в области фортепианного искусства Республики Молдова второй половины XX – начала XXI века
Cabacov Dumitru
Приднестровский высший музыкальный колледж им. А.Г. Рубинштейна, Тирасполь
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

„Cine merge tot pe drum” pentru flaut, vioară, violoncel și vibrafon de snejana pȋslari: trăsături caracteristice ale compoziției și limbajului muzical
Cabacov Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compozitoarea Snejana Pîslari: treptele formării unei personalități creative
Cabacov Dumitru
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научные достижения в области исследования фортепианного искусства Республики Молдова второй половины XX – начала XXI века
Кабаков Дмитрий12
1 Приднестровский высший музыкальный колледж им. А.Г. Рубинштейна, Тирасполь,
2 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основная проблематика современных исследований о камерно-инструментальной музыке в России, Украине и Беларуси
Кабаков Дмитрий
Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 1 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности музыкального языка и композиции в сочинении Снежаны Пысларь для фортепиано три музыкальных портрета: Шопен, Скрябин, Рахманинов
Кабаков Дмитрий
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Direcțiile principale ale studierii muzicii instrumentale de cameră în muzicologia contemporană
Cabacov Dumitru , Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Поликультурализм в творчестве Снежаны Пысларь
Кабаков Дмитрий12
1 Приднестровский институт искусств, Тирасполь,
2 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

«Элегия» для сопрано-саксофона (или кларнета) и фортепиано С. Пысларь, как пример раннего камерно-инструментального творчества композитора
Кабаков Дмитрий
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Музыка в пространстве медиакультуры
Editia 6. 2019. Краснодар, Россия. .
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sostenuto Снежаны Пысларь: два варианта одной художественной идеи
Кабаков Дмитрий
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариации на тему хорала И.С. Баха для фортепиано как образец раннего инструментального творчества С. Пысларь
Кабаков Дмитрий12
1 Приднестровский институт искусств, Тирасполь,
2 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариации на тему хорала И.С. Баха для фортепиано как образец раннего инструментального творчества С. Пысларь
Кабаков Дмитрий12
1 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств,
2 Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности музыкального языка, композиции и драматургии в сочинении С. Пысларь Три музыкальных портрета для фортепиано: Шопен, Скрябин, Рахманинов
Кабаков Дмитрий12
1 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств,
2 Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фольклорная стилистика фортепианных миниатюр Снежаны Пысларь 2010-х годов
Кабаков Дмитрий
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Музыкознание : история и современность глазами молодых ученых
Editia 4. 2019. Novosibirsk, Russia. .
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианное творчество Снежаны Пысларь: общая характеристика, черты стиля
Кабаков Дмитрий
Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Произведения Снежаны Пысларь для фортепиано в панораме фортепианного композиторского творчества Республики Молдова рубежа ХХ–ХХI веков
Кабаков Дмитрий
Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Снежана Пысларь – современный композитор Республики Молдова: характеристика творчества
Кабаков Дмитрий
Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и социальных наук
2018. Йошкар-Ола. ISBN 978-5-906949-79-0.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Инструментальный диалог в сочинении С. Пысларь incantation для тенор-саксофона (или бас-кларнета) и фортепиано
Циркунова Светлана , Кабаков Дмитрий
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности музыкального языка, композиции и драматургии в сочинении С. Пысларь Les Cantilènes для фортепиано
Cabacov Dumitru , Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианное творчество Снежаны Пысларь: общая характеристика, черты стиля
Циркунова Светлана1 , Кабаков Дмитрий2
1 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств,
2 Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22