IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova",
Chişinău, Moldova, 22 februarie 2022
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: "VALINEX" SRL
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 95
ISBN: 978-9975-68-465-1
CZU: 78(082)=135.1=111=161.1 V-20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  22CZU
  2022 R  48CZU
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Studiul artelor, culturologie (70)