IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învăţământul artistic – dimensiuni culturale",
Chişinău, Moldova, 19 aprilie 2019
Cuvinte-cheie (428): scenariu (3), portret (3), teatru (3)
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Cautare
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 82
ISBN: 978-9975—84-088-0
CZU: 082:378.67(478.25)=135.1=161.1 Î 98
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  37CZU
  2022  78CZU
  2022  37CZU
  2019 R 84CZU
Disponibil în IBN: 23 februarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Studiul artelor, culturologie (425)Ştiinţe fizico-matematice (2)Filologie (16)Istorie (2)Economie (4)Drept (3)Pedagogie (35)Psihologie (7)Sociologie (13)Filosofie (3)Medicină (2)Ştiinţe politice (6)