IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Apetri Dumitru Ion - 22
Revista: Metaliteratură

2014 - 1

Exegeza literară, vocaţie şi pasiune constantă
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Mihai Cimpoi, opţiuni estetice şi sete de universal
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Receptarea prin traduceri a creaţiei eminesciene în spaţiul cultural rusesc
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 3-4(18) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iuri Kojevnikov – interpret şi traducător al literaturii române
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 5-6(19) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori moral-etice în creaţia druţiană
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Tabletă (telegramă de felicitare)
Pavel Vasile, Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un valoros studiu monografic sau poezia văzută din interior
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 3

Interpretarea critică – formă de receptare literară valorică
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serafim Saka, maestru al dialogului (problematica publicistici literare)
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul traducţiilor artistice şi imperativele criticii şi ştiinţei literare (comunicare la Simpozionul Internaţional despre traduceri. Chişinău, 11 decembrie, 2004)
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 4

Peste secole toate: exegeze şi creaţii despre Eminescu
Apetri Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu – o pasiune constantă a lui Constantin Popovici
Apetri Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 21 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea prin traduceri a dramaturgiei ucrainene
Apetri Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 25 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea prin traduceri a folclorului ucrainean
Apetri Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 25 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Gândirea pedagogică – indiciu al culturii
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Constantin Loghin, un promotor al valorilor culturale
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 6

Receptarea literaturii ucrainene în Republica Moldova între anii 1924 şi 1984 (Aspectul selectării traducerilor)
Apetri Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea literaturii ucrainene în R. Moldova între anii 1924-1984. Calitatea traducerilor prozastice)
Apetri Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 2 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducerea literară şi dictatul ideologic
Apetri Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu în versiune ucraineana
Apetri Dumitru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22