IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Nazaria Sergiu - 16
Revista: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

2017 - 1

Discuții politice și istoriografice referitor la bilanțul Conferinței din Crimeea a „Celor trei mari”

Beniuc Valentin, Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Роль Джурджулештского порта в обеспечении геоэкономической безопасности Республики Молдова
Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(34) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Review on the book written by I.E.Levit „Bessarabian question in the context of international relations (1919-1920)”.
Nazaria Sergiu
Academy of Sciences of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea lui I.E. Levit „Problema basarabeană în contextul relaţiilor internaţionale (1919-1920)”.
Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на книгу И.Э. Левита «Бессарабский вопрос в контексте международных отношений (1919-1920 гг.) ».
Назария Сергей
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Operaţia Iași-Chișinău şi unele interpretări actuale ale ei
Nazaria Sergiu, Polivţev Vladimir
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Şcoala Antropologică Superioară
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Варшавское восстание 1944 года и его оценки
Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariţia problemei basarabene în relaţiile internaţionale
Nazaria Sergiu, Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О «Теории» подготовки СССР к войне против Германии в 1941 году
Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Democratică Moldovenească şi „Unirea” Basarabiei cu România în contextul dreptului internaţional
Nazaria Sergiu, Stepaniuc Victor
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie La cartea „Istoria fără mituri. Al II-lea război mondial: Geneză, acţiune, rezultate”
Nazaria Sergiu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Советско-германский пакт от 23 августа 1939 года: Инициатива подписания, возможные альтернативы и реальные последствия
Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Крымская конференция1 и дискуссии о её историческом значении
Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых возможных последствиях вероятного признания независимости косово
Назария Сергей
Институт Истории, Государства и Права АНМ
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Vizita lui Molotov la Londra şi WWashington în 1942 şi "Nota Informativă", a lui W. Churchill: Aspecte politice, militare, juridice
Nazaria Sergiu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кампания гитлеровского вермахта на западе и дискуссии вокруг её хода и последствий
Назария Сергей
Молдавский Государственный Университет
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16