IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Administrare Publică, Republica Moldova

2019 - 1

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Rolul actorilor geopolitici in gestionarea sistemului de securitate international

Richicinschi Iurie
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 203-207.
Disponibil online 3 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții ale mediului internațional de securitate
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Tendințe ale politicii de securitate națională
Richicinschi Iurie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii ale securităţii
Richicinschi Iurie
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea în relaţiile internaţionale
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terorismul: risc sau ameninţare

Richicinschi Iurie
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 198-201.
Disponibil online 2 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări potențiale la adresa securității internaţionale
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind multidimensionalitatea conceptu-lui de securitate
Richicinschi Iurie
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Securitatea: noţiune şi conţinut
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 21 April, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea Republicii Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană

Richicinschi Iurie
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 161-163.
Disponibil online 5 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Securitatea Uniunii Europene în contextul extinderii
Richicinschi Iurie
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul intensificării globalizării

Ceban Cristina , Richicinschi Iurie
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 141-144.
Disponibil online 15 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13