IBN
Închide
Efremov Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 3

Dezvoltarea structurilor centralizate pentru o tranziție energetică sustenabilă
Efremov Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing System Flexibility through a Combination of Pumped-Hydro and Battery-Storage Systems. An Overview of Possible Developments
Efremov Cristina1 , Leu Vasile2 , Sănduleac Mihai1
1 Technical University of Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Short Term Daily Storage Need Assessment for a Large PV Deployment Scenario - Preliminary Case Study for Republic of Moldova
Efremov Cristina1 , Arion Valentin1 , Sănduleac Mihai2
1 Technical University of Moldova,
2 University Politehnica of Bucharest
International Conference on energy and environment CIEM 2021
Ediția a 10-a. 2021. New Jersey, SUA. ISBN 978-166544584-9.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Modelling of the National Energy System Development Scenarios
Borosan Constantin , Efremov Cristina
Technical University of Moldova
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. .
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pumped-storage hydro power plants in Moldova: benefits for grid reliability and integration of variable renewables
Arion Valentin , Efremov Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Tranziția energetică și principalele provocări pentru Republica Moldova.
Efremov Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Recuperarea energiei termice din aerul ventilat
Efremov Cristina , Tîrşu Mihai
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienței energetice a sistemului de aer comprimat la S.A. ”Franzeluța”
Efremov Cristina , Tcaci Larisa
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Параметрические исследования характеристик сейсмоизолированного дома с воздушной системой солнечного теплоснабжения
Ermuraţchii Vladimir1 , Ерёменков Николай2 , Ефремова Кристина2
1 Институт энергетики АНМ,
2 S.A. “Gradient-Co”
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчёт экономически оптимальных коэффициентов теплопередачи элементов наружного ограждения здания  при теплоснабжении с использованием ВИЭ  
Ermuraţchii Vladimir1 , Ерёменков Николай2 , Ефремова Кристина2
1 Институт энергетики АНМ,
2 S.A. “Gradient-Co”
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10