IBN
Închide
Achim Monica-Violeta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2021 - 2

Democracy and the covid-19 pandemic. A cross-country perspective within cultural context
Achim Monica-Violeta1 , Văidean Viorela Ligia1 , Borlea Sorin-Nicolae123 , Florescu Decebal Remus1 , Muntean (Slobodeanu) Neli4
1 Babeș-Bolyai University,
2 University of Oradea,
3 “Vasile Goldis” Western University of Arad,
4 Technical University of Moldova
International Journal of Business and Society
Nr. 2(22) / 2021 / ISSN 1511-6670
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between corruption, shadow economy and happiness. survey on Romania
Achim Monica-Violeta
Babeș-Bolyai University
Journal of Social Sciences
Nr. 4(1) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Rethinking the economic and financial crime within the digital economy
Achim Monica-Violeta
Babeș-Bolyai University
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-69. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relationship between corruption, shadow economy and happiness. Survey on Romania
Achim Monica-Violeta , Batea Anca
Babeș-Bolyai University
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Guvernanța corporativă, responsabilitatea socială corporativă și performanțele în afaceri. O perspectivă globală
Achim Monica-Violeta1 , Borlea Sorin-Nicolae2 , Miron Gabriela-Monica1
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 18 July, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Corupţia, guvernanţa publică şi bunăstarea economică în ţările Uniunii Europene şi Republica Moldova
Achim Monica-Violeta1 , Borlea Sorin-Nicolae2 , Muntean (Slobodeanu) Neli3
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6