Guvernanța corporativă, responsabilitatea socială corporativă și performanțele în afaceri. O perspectivă globală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
338 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-21 02:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.35:334.72(100) (1)
Activități manageriale (242)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (556)
SM ISO690:2012
ACHIM, Monica-Violeta; BORLEA, Sorin-Nicolae; MIRON, Gabriela-Monica. Guvernanța corporativă, responsabilitatea socială corporativă și performanțele în afaceri. O perspectivă globală. In: Economica. 2017, nr. 2(100), pp. 7-15. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136

Guvernanța corporativă, responsabilitatea socială corporativă și performanțele în afaceri. O perspectivă globală

CZU: 005.35:334.72(100)
JEL: M21, M48, M14, C12, C31.
Pag. 7-15

Achim Monica-Violeta1, Borlea Sorin-Nicolae2, Miron Gabriela-Monica1
 
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 18 iulie 2017


Rezumat

Scopul acestei lucrări este de a investiga efectele calității guvernanței corporative și a responsabilității sociale corporative asupra performanțelor companiilor. În acest sens, am utilizat un eșantion de 77 de țări în perioada 2012-2015. Cercetarea noastră oferă dovezi empirice că guvernanța corporativă și responsabilitatea socială corporativă prezintă un efect semnificativ asupra performanțelor afacerii. În plus, am constatat că această influență se resimte mai mult asupra valorilor de piață ale companiilor care activează în țările în curs de dezvoltare, comparativ cu cele din țările dezvoltate. Investitorii din țările în curs de dezvoltare plătesc în plus o primă de 25,4% pentru companiile cu o guvernanță corporativă mai eficientă și respectiv de 41,9% pentru companiile care își asumă responsabilitatea socială corporatistă în activitățile lor. Această primă este ușor mai redusă pentru țările dezvoltate, unde valoarea sa poate ajunge până la 24,5% din capitalizarea bursieră.

The aim of this paper is to investigate the effects of corporate governance quality and corporate social responsibility on business performances of the companies around the world countries. Using a cross-sectional sample covering 77 countries over the period 2012-2015, our research provides empirical evidences that corporate governance and corporate social responsibility have a significant effect on the business performances. Moreover, we found that, this influence is more sharply felt on the market values of the companies which activate in developing countries compared to those from developed ones. The investors in developing countries pay a premium of 25.4% for the companies with effective corporate governance and 41.9% for the companies which adopt corporate social responsibility in theirs activities. This premium is slightly reduced for developed countries where it can be up to 24.5% of market capitalization.

Cuvinte-cheie
guvernanță corporativă,

responsabilitatea socială corporativă, performanța în afaceri, studiu cross-section