IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 2

Redimensionarea sistemului managerial prin utilizarea noilor tehnologii informaționale
Suslenco Alina1 , Cozniuc Octavian2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resizing the management system of small and medium enterprises in a (post) pandemic context
Cozniuc Octavian1 , Suslenco Alina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Consolidarea culturii organizaționale - factor cheie în redimensionarea sistemului managerial din cadrul întreprinderilor mici și mijlocii
Cozniuc Octavian
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente manageriale și informaționale de creștere a satisfacției clienților
Cozniuc Octavian
Academia de Studii Economice din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienței organizaționale în cadrul întreprinderilor mici și mjlocii din Moldova prin prisma redimensionării sistemului managerial în contextul crizei pandemice
Suslenco Alina1 , Cozniuc Octavian2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Using Specialized Software in Keeping Enterprise Financial and Accounting Records
Cozniuc Octavian , Popov Lidia
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Aspecte de modelare a sistemului informatic: orar electronic al activităţilor didactice
Cozniuc Octavian
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les technologies d’information et de communication educatives - un support efficace dans l’apprentissage de la langue francaise
Moroşan Lina , Popova Liudmila , Cozniuc Octavian , Coşciug Angela
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of the Data Processing System "Electronic registry of  economic transactions" Using Colored Petri Net
Cozniuc Octavian
"Alecu Russo" State University of Balti
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

La determinaison du periode pour la creation du code SQL
Cozniuc Octavian
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling the communication protocols using Petri net
Cozniuc Octavian
Technical University of Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11