IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2010
Fondatori
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2014  (2 din 2)10
  2013  (2 din 2)10
  2012  (2 din 2)14
  2011  (2 din 2)17
  2010  (2 din 2)14
imagine

pISSN: 1857-0763
Glotodidactica
Glotodidactica. Biannual Journal of Applied Linguistics
Categoria:
  • C (2014.07.21-2015.07.21)
  • C (2013.06.27-2014.06.27)

Revista semetrială Glotodidactica este susţinută de Asociaţia Profesorilor de Limbă Franceză din Republica Moldova.

Revista publică materiale în limbile română, franceză, engleză şi rusă. Materialele incluse în volum au fost recenzate prealabil. 

Ariile tematice ale reviste includ:

- glotodidactica ca ştiinţă pedagogică (concepţii de bază în glotodidactică, istoria constituirii teoriilor glotodidacticii, rolul factorului uman în glotodidactică, didactica limbii, bazată pe interese şi necesităţi, glotodidactica bazată pe particularităţile de vîrstă ale elevilor);

- didactica înţelegerii unei limbi (didactica înţelegerii unui text, predarea lecturii; înţelegerea ortografiei, ortoepiei, lexicului şi gramaticii textului; didactica înţelegerii unui discurs; înţelegerea laturilor sonoră, lexicală şi gramaticală ale discursului; rolul mijloacelor audio-vizuale în didactica înţelegerii unui discurs);

- didactica exprimării într-o limbă (didactica exprimării scrise, didactica exorimării orale);

- didactica evaluării: pedagogia erorii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2014
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole6556070512
Volume109751211
Total7565821723

Vizualizări   962Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Reflexions a propos des differences de personnalite inter-sexes 13-27
N'Douba FrancoisBoroba
О межкультурном профессиональном общении на иностранном языке в сфере экономики (методологический аспект) 28-32
Цаулян Микаэла
Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile de limba şi literatura romană 33-51
Cantemir Grigore , Timciuc Svetlana
Approches methodologiques des problemes historiques du Francais: Les phenomenes mixtes de l’evolution phonetique 52-60
Guţu Ion
Developpement des competences et performances communicatives et actionnelles chez les apprenants du fle (Surtout a travers les TIC(E)) 61-80
Cioinac-Şipilov Diana , Coşciug Angela , Şipilov Ana
Применение техник кооперативного обучения на уроках чтения 81-90
Surujiu Ina
Концепция обучения иностранной терминологии с учетом профессиональной ориентации высшего учебного заведения 91-106
Беженару Лилия
Quelle grammaire enseigner pour former chez les etudiants la competence d’expression orale? 107-112
Cornea Viorica
Tehnici de predare a articulării sunetelor compuse ale limbii engleze 113-124
Gorodenco Marina
Les technologies d’information et de communication educatives - un support efficace dans l’apprentissage de la langue francaise 125-132
Moroşan Lina , Popova Liudmila , Cozniuc Octavian , Coşciug Angela
On cultural diversity in EFL classes 133-140
Ungur Oxana