File din istoria etnomuzicologiei naţionale în perioada postbelică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
741 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-14 13:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[784.4+398.8](478)(091) (1)
Muzică vocală (134)
Folclor propriu-zis (400)
SM ISO690:2012
BADRAJAN, Svetlana. File din istoria etnomuzicologiei naţionale în perioada postbelică. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), pp. 188-191. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

File din istoria etnomuzicologiei naţionale în perioada postbelică

CZU: [784.4+398.8](478)(091)
Pag. 188-191

Badrajan Svetlana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 iunie 2016


Rezumat

Etnomuzicologia autohtonă în perioada postbelică a trecut prin câteva etape distincte, în cadrul cărora sau produs evenimente importante ce vizează salvgardarea, protejarea, cercetarea şi valorificarea folclorului muzical. Au fost editate colecţii de folclor, elaborate metode, realizate cercetări ştiinţifice şi publicate diferite articole, studii şi monografii. Spectrul problematic abordat este divers: de la genuri şi specii ale folclorului muzical, instrumente muzicale până la elemente de morfologie, limbaj muzical, interpretare tradiţională.

Domestic ethnomusicology during the postwar period went through several distinct stages, marked by the occurrence of important events aimed at safeguarding, protecting, researching and promoting musical folklore. There were edited several collections of folklore; new methods were elaborated along with the advancement of scientific research and the publication of different articles, studies and monographs. The issues addressed were diverse: from the genres and kinds of folk music, musical instruments to different elements of morphology, musical language and traditional interpretation.

Cuvinte-cheie
folclor muzical, salvgardare, cercetare, valorificare,

perioada postbelică