IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(172) pentru cuvîntul-cheie "cercetare"

R&D appraisement – are the R&D targets from Europe 2020 strategy attainable?

Ailincă Alina Georgeta
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-2831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale cercetării stiintifice în domeniul  energetic in România

Adam Adrian Andrei, Rugină Vasile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 1 December, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecţionarea managementului performanţei academice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu profil agronomic în Republica Moldova

Sîrbu Adrian, Racul Anatol
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petre Ştefănucă – martir al renaşterii naţionale

Verdeş Mihaela
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deportările băştinaşilor din satul Petreni în anul 1949

Şmigon (Vicol) Crina
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Femininul în poeziile lui Grigore Vieru

Bobeicî Doina
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teorema lui Helly sau de ce avem nevoie demulţimi convexe?

Ivanov Andrei, Cheian Dinis
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 2 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea pardosirii şi colorării unui dreptunghi la rezolvarea problemelor

Cerneanu Cristian, Indricean Mihai
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 2 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea prin prisma abordării inovative STEAM

Cazacioc Nadejda12, Rotari Veronica3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-50. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective research at the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science

Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Gaindric Constantin
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea deprinderilor de cercetare la elevi și studenți prin rezolvarea problemelor geometrice de maxim și minim

Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munca intelectuală – o premisă a dezvoltării competenței de cercetare la elevi

Barbăroș Claudia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea aparatelor de zbor pilotate de la distanță în cercetare și învățământ

Afanas Dorin, Chiriac Liubomir, Braicov Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele geometrice de construcție - factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților

Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul problemelor de geometrie în formarea abilităților de cercetare ale elevilor

Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participarea Academiei de Administare Publică în proiecte și la forumuri științifice - premisă a calității cercetării

Dulschi Silvia
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare

Guceac Ion
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sper la continuarea unei colaborări fructuoase cu Academia de Administrare Publică

Tighineanu Ion
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul transformărilor și cadrul reglementărilor inovaționale și transferului tehnologic

Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 172