Language learning at advanced levels and translation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
412 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-08 09:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.111'373.7'25 (2)
Limba engleză (445)
SM ISO690:2012
CAMENEVA, Zinaida; EŞANU, Nadejda; ISTRATII, Teodora. Language learning at advanced levels and translation. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii. 12 martie 2016, Chişinău. Chişinău: Tipografia Print-Caro, 2016, pp. 43-46. ISBN 978-9975-71-790-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii 2016
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
Chişinău, Moldova, 12 martie 2016

Language learning at advanced levels and translation

CZU: 811.111'373.7'25

Pag. 43-46

Cameneva Zinaida1, Eşanu Nadejda2, Istratii Teodora1
 
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 septembrie 2021


Rezumat

Articolul în cauză este destinat folosirii unităţilor frazeologice şi interpretării lor. Se ştie că interpretarea (adică traducerea) frazeologiei prezintă mari greutăţi, deoarece unităţile frazeologice nu pot fi traduse cuvânt cu cuvânt în limba ţintă. Ele trebuiesc studiate aparte. Aceste unităţi sunt foarte frecvent întrebuinţate în diferite domenii lingvistice şi nu numai. Unii savanţi din domeniul lingvisticii au determinat un şir de opoziţii în care sunt întrebuinţate unităţile frazeologice, aşa ca: sincronie şi diacronie, teorie şi practică, în literatură şi vorbirea de toate zilele, în limba engleză şi alte limbi de pe glob, în texte literare şi de business (sau tehnice de specialitate). În concluzie putem spune că unităţile frazeologice sunt întrebuinţate în toate domeniile vieţii, începînd cu ceclama şi terminând cu viaţa cotidiană.

Cuvinte-cheie
unităţi frazeologice, traducere, reclamă, economie, finanţe, comerţ