IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2004
Fondatori
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 15:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)19
  2019  (2 din 2)46
  2018  (2 din 2)43
  2017  (2 din 2)44
  2016  (2 din 2)50
  2015  (2 din 2)47
  2014  (2 din 2)50
  2013  (2 din 2)48
  2012  (2 din 2)40
  2010  (2 din 2)63
  2009  (1 din 2)32
  2008  (2 din 2)0
  2007  (2 din 2)57
  2006  (2 din 2)59
  2005  (2 din 2)57
imagine

pISSN: 1857-0054
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Categoria:
  • C (2014.12.01-2015.12.01)
  • C (2013.11.28-2014.11.24)
  • B (2009.04.30-2013.12.31)

Zoologie, diversitatea şi valorificarea durabilă a lumii animale în ecosistemele acvatice şi terestre. Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6554191755710231
Volume28260431439
Total6834452187149

Vizualizări   1254Descărcări   53

Conţinutul numărului de revistă

Speciile de plante din Grădina Botanică a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 6-15

CZU: [58+069:58](478)

Cojuhari Tamara, Postolache Gheorghe, Pană Sergiu
Влияние острого солевого стресса на перекисное oкисление липидов у Arabidopsis thaliana 16-20

CZU: 581.5:581.1

Диденко Н., Буздуга и., Волков Р., Панчук И.
Contribuţii la cunoaşterea familiei Lycaenidae (Lepidoptera: Papilionoidea) din fauna Olteniei, România 22-34

CZU: 502.74:595.7(498.2)

Chimişliu Cornelia
Nematoda tuberculilor de cartof: patologii morfo-fiziologice şi bioindicări ale stării fitosanitare 35-44

CZU: 581.2:631.467:633.491

Melnic Maria, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Toderaş Ion, Chihai Nina
Some beneficial insects from woods of Central Moldavian Plateau of the Republic of Moldova 45-58

CZU: 502.74:595.7(478)

Mocreac (Stahi) Nadejda, Baban Elena, Mihailov Irina, Gargalik Svetlana
Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova 59-80

CZU: 502.74:595.78(478)

Ţugulea (Hacina) Cristina, Derjanschi Valeriu
Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова 81-90

CZU: 635.21:632.937.3(478)

Елисовецкая Дина, Калестру Ливия
Причина реориентации раковины у брюхоногих (Mollusca: Gastropoda) 91-94

CZU: 594.3

Хейфец Эдуард
Manganul şi molibdenul în solurile şi plantele de pădure 96-111

CZU: 630*114:631.416

Cojuhari Tamara, Vrabie Tatiana, Pană Sergiu
Nicolae Florov şi primele cercetări detaliate ale solurilor basarabene 112-118

CZU: 631.4(478)(091)(092)

Curcubăt Stela
Nematode dăunătoare arborilor din Grădina Botanică a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 120-129

CZU: 576.8+632.937

Melnic Maria, Pană Sergiu, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Cojuhari Tamara
Structura faunistică şi indicatorii ecologici ale stafilinidelor (Coleoptera: Staphylinidae) în livada de meri 130-133

CZU: 595.7:634.11

Mihailov Irina
Факторы, привлекающие птиц на территорию аэропорта и их устранение 134-140

CZU: 598.2:656.71

Кучински Маргарета
Эволюционное значение адаптаций стромбид (Gastropoda: Strombidae) 142-144

CZU: 594.3

Хейфец Эдуард
Dumitru Bulat, Denis Bulat, Ion Toderaș, Marin Usatîi, Elena Zubcov, Laurenția Ungureanu. Biodiversitatea, bioinvazia și bioindicația 146-147

CZU: 574

Pană Sergiu
Andrei Isac, Gabriel Mărgineanu, Alexei Andreev, Liliana Josan. Ghid privind legislația în domeniul managementului resurselor de apă și protecției mediului înconjurător 147-148

CZU: 504.062+349.6

Capaţina Grigori
Iordanca-Rodica Iordanov, Pavel Zamfir, Natalia Zamfir, Vlad Garaba, Irina Punga. Executarea prevederilor convenției de la Aarhus in Moldova 149-150

CZU: 504.062+349.6

Pană Sergiu

Alexandru Moșu, Ilia Trombițki. Peștii Nistrului de Mijloc și de Jos

151-152

CZU: 597.2/.5+639.21

Pană Sergiu
Spiritualitatea Yoga evocată la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 154-157

CZU: 14:294.527+39

Prohin Andrei
Conferinţa ştiinţifică a tineretului studios „Homo sapiens in raporturile dintre sistemele naturale şi factorii de mediu” 158-161

CZU: 504.75(478)(063)

Cojuhari Tamara
Validarea științifică a unui nou herpetolog 163-164

CZU: 598.1

Ţurcan Vladimir