Some beneficial insects from woods of Central Moldavian Plateau of the Republic of Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
849 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-09 01:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.74:595.7(478) (1)
Природа. Охрана окружающей среды (212)
Articulata (Членистые) (62)
SM ISO690:2012
MOCREAC (STAHI), Nadejda; BABAN, Elena; MIHAILOV, Irina; GARGALIK , Svetlana. Some beneficial insects from woods of Central Moldavian Plateau of the Republic of Moldova. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2015, nr. 22(35), pp. 45-58. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054

Some beneficial insects from woods of Central Moldavian Plateau of the Republic of Moldova

Unele insecte benefice din pădurile Podişului Central Moldovenesc al Republicii Moldova.


CZU: 502.74:595.7(478)
Pag. 45-58

Mocreac (Stahi) Nadejda, Baban Elena, Mihailov Irina, Gargalik Svetlana
 
Institute of Zoology ASM
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2016


Rezumat

In this paper are used the materials concerning useful entomofauna (omnivorous and pollinating insects) from several orders collected from the forests of Central Moldavian Plateau: Odonata (20 species), Dictyoptera (2), Dermaptera (1), Orthoptera (24) and from a big family – rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) with 70 species and 54 pollinators insects species from Apoidea superfamily (Hymenoptera).

În lucrare este prezentat materialul ce ţine de entomofauna utilă (insectele cu regim alimentar omnivor şi polenizatoare) din cîteva ordine colectate În pădurile Podişului Central Moldovenesc: Odonata (20 specii), Dictyoptera (2), Dermaptera (1), Orthoptera (24) din familia Staphylinidae (Coleoptera) 70 specii şi 54 specii de insecte din suprafamilia Apoidea (Hymenoptera).

Cuvinte-cheie
fauna utilă, Podișul Central Moldovenesc, Republica Moldova,

useful entomofauna, Central Moldavian Plateau, Republic of Moldova