Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
639 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-23 09:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.21:632.937.3(478) (1)
Овощеводство и декоративное садоводство (465)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (572)
SM ISO690:2012
ЕЛИСОВЕЦКАЯ, Дина; КАЛЕСТРУ, Ливия. Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2015, nr. 22(35), pp. 81-90. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054

Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова

Componenţa speciilor de dăunători și entomofagi la cartof în Republica Moldova.

The specific structure of pests and entomophagous at the potato in the Republic of Moldova.


CZU: 635.21:632.937.3(478)
Pag. 81-90

Елисовецкая Дина, Калестру Ливия
 
Институт Зоологии АН РМ
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2016


Rezumat

There are more than 20 species of phytophagous from 13 families revealed on potatoes in the Republic of Moldova, among which the greatest harm is done by leaf beetles, leafhoppers, aphids, bugs, cutworms and soil-insects. The number of species and structure of phytophagous are directly associated with a zone of growth of potatoes, annual climatic conditions, kind of potatoes and planting time, the neighboring cultures and also with the ongoing protective measures. The Colorado beetle (Leptinotarsa decemlineata) is the dominant pest of potatoes in all zones of the republic. The leading role in the reduction of the pests on potatoes belongs to representatives of Coleoptera, Neuroptera, Heteroptera and Aranea. The most effective entomophagous against the Colorado beetle are predatory bugs Zicrona caerulea and Perillus bioculatus. Also were abundant some species from family Chrysopidae (especially Chrysoperla carnea) and Coccinellidae (ladybug Coccinella septempunctata).

La cultura de cartof în Republica Moldova au fost identificate mai mult de 20 specii de fitofagi din 13 familii, dintre care cele mai mari daune aduc crizomelidele, cicadele, afidele, ploșniţele, omizile și insectele de sol. Numărul speciilor și componenţa fitofagilor sunt direct legate de zona de creștere a cartofului, condiţiile climatice ale anului, soiurile de cartof, culturile vecine și măsurile de protecţie. Cel mai frecvent dăunător al cartofului în toate zonele republicii este gвndacul de Colorado Leptinotarsa decemlineata. Rolul principal оn reducerea efectivului dăunătorilor la cartof aparţine reprezentanţilor ordinelor Coleoptera, Neuroptera, Heteroptera și Aranea. Cei mai eficienţi entomofagi ai gвndacului de Colorado sunt considerate ploșniţele prădătoare Zicrona caerulea și Perillus bioculatus. De asemenea au fost abundente cвteva specii din familiile Chrysopidae (în special Chrysoperla carnea) și Coccinellidae (buburuza Coccinella septempunctata).

Cuvinte-cheie
cartof, dăunători, Leptinotarsa decemlineata, entomofagi, Perillus bioculatus,

potato, Pests, Leptinotarsa decemlineata, entomophagous, Perillus bioculatus