IBN
Закрыть
Calestru Livia Ion
Cuvinte-cheie (51): dăunători (2), Pests (2), вредители (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Personalitate marcantă a ştiinţei zoologice (Andrei Munteanu la 80 ani).
Ungureanu Laurenţia, Calestru Livia, Larion Alina
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.
Mihailov Irina, Bacal Svetlana, Elisoveţcaia Dina, Ţugulea (Hacina) Cristina, Şuleşco Tatiana, Neculiseanu Zaharia, Mocreac (Stahi) Nadejda, Buşmachiu Galina, Calestru Livia, Baban Elena
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Contribuții la cunoașterea faunei de coleoptere din livada de meri din zona de nord a Republicii Moldova
Baban Elena, Bacal Svetlana, Calestru Livia
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea faunei și ecologiei coleopterelor din rezervația științifică” Pădurea Domnească”
Baban Elena, Calestru Livia
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitate marcantă în domeniul biologiei. Acad. Ion TODERAŞ la 70 de ani
Ungureanu Laurenţia, Calestru Livia
Institutul de Zoologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Diversitatea coleopterelor  (Carabidae , Silphidae , Scarabaeidae , Lucanidae ) din zona strict protejată a rezervației științifice ”Codrii ”
Baban Elena, Calestru Livia, Bacal Svetlana
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei. Istorie și contemporanietate
Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia, Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On biotic relationships of leaf beetles (Coleoptera : Chrysomelidae)
Calestru Livia
Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова
Елисовецкая Дина, Калестру Ливия
Институт Зоологии АН РМ
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 22 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Entomoscelis suturalis weise, 1882 (Coleoptera, Chrysomelidae) – опасный вредитель glaucium flavum crantz (Papaveraceae)
Elisovetskaya Dina12, Calestru Livia1, Gonceariuc Maria2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa crizomelidelor (Coleoptera, Chrysomelidae) din Republica Moldova  
Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Diversity of the leaf beetles (Coleoptera , Chrysomelidae ) in the Republic of Moldova
Calestru Livia
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leaf beetle biodiversity (Coleoptera, Chrysomelidae) on central Moldavian Plateau
Calestru Livia
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ploşniţa Perillus bioculatus f. (heteroptera, pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de Colorado
Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina, Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Contribuţii la cunoaşterea faunei de nevertebrate(Collembola, Coleoptera) din cultura de lucernă
Bacal Svetlana, Buşmachiu Galina, Calestru Livia
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(54) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общие черты дендрофильной энтомофауны на территории Республики Молдова в условиях антропогенной трансформации экосистем
Верещагин Борис, Бакал Светлана, Калестру Ливия
Институт Зоологии АН РМ
Mediul Ambiant
Nr. 3(51) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Об энтомофауне как компоненте биоразнообразия в Республике Молдова
Верещагин Борис, Калестру Ливия, Molotievskiy Munteanu Natalia, Бакал Светлана
Институт Зоологии АН РМ
Mediul Ambiant
Nr. 4(46) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об энтомофауне как компоненте биоразнообразия в Республике Молдова
Калестру Ливия, Molotievskiy Munteanu Natalia, Бакал Светлана
Институт Зоологии АН РМ
Mediul Ambiant
Nr. 3(45) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Энтомофауна (collembola, coleoptera, hymenoptera, lepidoptera) прибрежных зон нижнего днестра республики Молдова
Бушмакиу Галина , Калестру Ливия, Бакал Светлана, Gîrneţ Mariana
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

O средиземноморском элементе в энтомофауне широколиственных лесов республики молдова
Poiras Anton, Легалов А, Калестру Ливия
Институт Зоологии АН РМ
Mediul Ambiant
Nr. 2(32) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22