Факторы, привлекающие птиц на территорию аэропорта и их устранение
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
261 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-10 21:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
598.2:656.71 (1)
Sauropsida. Ящероптицы (21)
Транспорт. Организация и управление движением. Почтовая связь (128)
SM ISO690:2012
КУЧИНСКИ, Маргарета. Факторы, привлекающие птиц на территорию аэропорта и их устранение . In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2015, nr. 22(35), pp. 134-140. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054

Факторы, привлекающие птиц на территорию аэропорта и их устранение

Factorii care atrag păsările pe teritoriul aeroportului și înlăturarea lor.

The factors attracting birds on the airport territory and their solutions.


CZU: 598.2:656.71
Pag. 134-140

Кучински Маргарета
 
Российский университет дружбы народов
 
Disponibil în IBN: 23 februarie 2016


Rezumat

In lucrare sunt discutate motivele, prin care păsările se atrag pe teritoriul aeroportului din Chişinau şi se propun soluţii pentru rezolvarea lor.

The article presents the reasons and attract of the birds to the territory of Chisinau airport and proposed solutions to resolve them.

Cuvinte-cheie
păsări, aeroport, ciocniri cu păsări, siguranţa zborurilor, controlul comportamentului păsărilor,

the birds, airport, bird strike, safety of flights, bird’s behavior control