IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-29 10:36
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 2 / 2021  (1 din 2)26CZU
 2021  (1 din 2)26
Nr. 2(142) 26CZU
 2020  (2 din 2)40
Nr. 7(137) 25CZU
Nr. 2(132) 15CZU
 2019  (2 din 2)53
Nr. 7(127) 29CZU
Nr. 2(122) 24CZU
 2018  (2 din 2)49
Nr. 7(117) 17CZU
Nr. 2(112) 32CZU
 2017  (2 din 2)59
Nr. 7(107) 27CZU
Nr. 2(102) 32CZU
 2016  (2 din 2)69
Nr. 7(97) 30CZU
Nr. 2(92) 39CZU
 2015  (2 din 2)52
Nr. 7(87) 17CZU
Nr. 2(82) 35CZU
 2014  (2 din 2)66
Nr. 7(77) 26
Nr. 2(72) 40CZU
 2013  (2 din 2)59
Nr. 2(69) 29
Nr. 7(67) 30
 2012  (2 din 2)66
Nr. 7(57) 32
Nr. 2(52) 34
 2011  (2 din 2)77
Nr. 7(47) 44
Nr. 2(42) 33
 2010  (2 din 2)111
Nr. 7(37) 59
Nr. 2(32) 52
 2009  (2 din 2)92
Nr. 7(27) 43
Nr. 2(22) 49
 2008  (2 din 2)85
Nr. 8(18) 41
Nr. 3(13) 44
 2007  (2 din 2)103
Nr. 8 49
Nr. 2 54
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • Exclusă (2021.06.25)
  • B (2017.10.26-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole100710743112960034866
Volume29396501957
Total1036111396131557

Vizualizări   1473Descărcări   66

Conţinutul numărului de revistă

Un algoritm brut de căutare a cheilor nesintetizate1-5
Cotelea Vitalie
Queuing systems with semi-markov flow in diffusion approximation schemes1-6
Griza Iurie , Korolyuk V , Mamonova A , Mişcoi G.
Simetria descompunerilor regulate ale spaţiului geometric ponderat cu încărcătură „Fizică” 5-11
Lungu Alexandru
Бирозеточные р-симметрии, их свойства и геометрические приложения 12-24
Палистрант Александр
Informaţie despre grupurile rotative ale poliedrelor regulate 25-35
Zabolotnîi Pavel
Grupuri finite de simetrie, generate de rotaţiile în jurul a două axe de ordin superior, aşezate sub unghi ascuţit 36-44
Zabolotnîi Pavel
Aselenizarea unei nave cosmice45-51
Brega A. , Ungureanu Valeriu
Principii de echilibru Pareto-Nash52-56
Lozan Victoria , Ungureanu Valeriu
Probabilităţile limită de transfer ale sistemelor aleatorii discrete 57-62
Lazari Alexandru
A helly type theorem for d-starshaped sets63-64
Topală Oleg
Ghid practic al autorului de teste în moodle71-75
Bragaru Tudor , Lungu Alexandru
Sistemul inteligent de asistare în psihiatrie76-80
Butnaru Mariana
Impactul crizei economice globale asupra situaţiei pe piaţa muncii 86-89
Cuşnir Angela , Trofimov Victoria
Protecţia socială – suport al calităţii vieţii în perioada de criză90-92
Bradu Margareta
Economia Republicii Moldova–tipare, probleme şi oportunităţi93-98
Guzun Victor
Aspecte ale evaluării întreprinderii99-107
Ulianovschi Tudor
Finanţarea proiectelor inovaţionale în condiţii de risc şi incertitudine 108-111
Ganea Victoria , Enicov Igor
Gestiunea patrimoniului public în Republica Moldova 112-121
Albu Svetlana
Particularităţile evaluării patrimoniului public122-130
Albu Svetlana
Armonizarea cadrului legislativ la exigenţele Integrării Europene 131-138
Cibotaru Igor
Particularităţi de finanţare a cercetărilor şi inovaţiilor139-142
Ganea Victoria , Nohailîc Silvia
Evoluţia finanţelor publice în Epoca Modernă143-146
Grincu Olesi
Analiza cost-beneficiu a serviciilor publice locale147-152
Guţu Sergiu , Rotaru Lilia
Reflectarea operaţiilor de evidenţă a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială în baza metodei venitului 153-155
Prodan Djulieta
Особенности подготовки и раскрытия финансовой информации о реорганизации предприятий 156-162
Polomoşnîh Alexandr
Aspecte problematice aferente definirii fondului comercial negativ 163-166
Ţurcanu Svetlana
Consideraţii privind definirea factorului uman al entităţii economice 167-171
Ţurcanu Svetlana
Особенности признания и оценки доходов и расходов на автотранспортных предприятиях 172-181
Герасимов Михаил
Piaţa comunicaţiilor electronice: reglementare, structură şi tendinţe de dezvoltare 182-185
Mihailă Svetlana
Importanţa instrumentelor contabile în luarea deciziilor manageriale 186-189
Panuş Valentina
Правовые и бухгалтерские аспекты учета операций по залогу ценных бумаг 190-193
Закерничная Анна
Calitatea naţiunii – factor şi microb instituţional al creşterii economice 194-198
Verejan Nicolae
Caracteristici sociopsihologice ale întreprinzătorului autohton199-202
Mironova Svetlana
Motivarea personalului – element strategic în dezvoltarea pieţei muncii 203-209
Postolachi Valentina
Reproiectarea managerială la nivel macro în industria uşoară din Republica Moldova 210-216
Gheorghiţă Maria , Cuşnir Nicolae
Analiza lanţului valoric şi a valorii adăugate în industria de confecţii din Republica Moldova 217-223
Gheorghiţă Maria , Cuşnir Margareta
Formarea clusterului – bază pentru trecerea industriei de confecţii din Moldova la un nou nivel de dezvoltare 224-229
Gheorghiţă Maria
Argumentarea economică a ajustării managementului operaţional al întreprinderilor de confecţii la modele mai avansate de cooperare cu clienţii străini 230-239
Cuşnir Margareta
Unele aspecte ale managementului pieţei forţei de muncă din Republica Moldova în codiţiile de criză 240-244
Postolachi Valentina
Sistemul managerial – microafacere a instituţiei de învăţământ245-247
Martea Galina
Rethink for revive: branch framework248-251
Radov Mariana
Cooperarea internaţională tripartită252-254
Galaju Ion
Проблемы электронного денежного обращения в Республике Молдова 255-258
Бэдэрэу Eлена