Rethink for revive: branch framework
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
805 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-18 20:32
SM ISO690:2012
RADOV, Mariana. Rethink for revive: branch framework. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2009, nr. 7(27), pp. 248-251. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(27) / 2009 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Rethink for revive: branch framework

Pag. 248-251

Radov Mariana
 
Academy of Economic Studies of Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2013


Rezumat

Materia expusă în acest articol se centrează pe una dintre exigenţele fundamentale pe care le aduce criza actuală în ramurile economiei naţionale – redimensionarea gândirii strategice în vederea contribuţiei fiecărei întreprinderi la dezvoltarea sectorului în care activează. Acest obiectiv poate fi realizat prin revizuirea strategiilor corporative în raport cu necesităţile de perfecţionare a ramurii, precum şi prin prisma alianţelor strategice, creării valorii adăugate, R