IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 09:36
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9413057526462282
Volume2616454571
Total9673222067033

Vizualizări   704Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Criterii noetheriene pentru ecuaţii integrale singulare perturbate cu operatori cu nuclee omogene 5-16
Afteni Diana, Neaga Vasile
Algoritm efectiv pentru rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare 17-22
Capcelea Titu
Experienţa elaborării sistemelor informatice orientate la problemă 23-28
Căpăţână Gheorghe
Experienţa realizării aplicaţiilor orientate la utilizator 29-34
Căpăţână Gheorghe
Elemente de arhitectură a instruirii bazate pe Web 35-41
Crăciun Ion
E-LEARNING и проблемы образования в СНГ 42-45
Sibirschi Tamara, Sibirschi Victor, Stepanov Vladimir
Limita creşterii datoriilor externe 46-49
Maximilian Silvestru, Teleucă Lina
Evoluţia socioeconomică susţinută a României (în perioada de preaderare şi de postaderare la UE) 50-59
Patras Mihai
Particularităţile gestionării procesului de legalizare a pieţei subterane în circuitul economic official 60-61
Rusu Gheorghe
Aspectul teoretic vizând includerea pieţei tenebre în circuitul economic legal 62-64
Rusu Gheorghe
Condiţiile şi direcţiile de minimalizare a pieţei ilegale 65-67
Rusu Gheorghe
Государственное регулирование миграцией рабочей силы 68-69
Онофрей Александру
Предпосылки интеграции экономики Молдовы в европейское сообщество 70-71
Онофрей Александру
Организационные основы экономической интеграции 72-73
Онофрей Александру
Globalizarea progresului tehnico-ştiinţific şi aspectele lui sociale 74-75
Dolgopol Angela
Trăsături şi tendinţe ale dinamicii integrării economice regionale a Republicii Moldova: CSI sau UE? 96-98
Badan Nicolae
Specificul integrării economice în regiunea balcanică 99-101
Badan Nicolae
Short and long term effects of shock advertising 102-106
Gaugaş Tatiana
Economia mondială: definiţie, etape de constituire, tendinţe 107-113
Galaju Ion
Tranzacţiile comerciale internaţionale în contextual reglementării sistemelor economice tranzitorii 114-118
Lobanov Natalia
The significance of the value charges or of the costs of an economic entity 119-121
Irimia MihaiP., Luca FlorinAlexandru
Incidenţele investiţiilor străine asupra competitivităţii şi integrării economice europene a Republicii Moldova 122-126
Clichici Dorina
The analysis of metaprograms – persuasion tool in business 127-129
Luca FlorinAlexandru, Irimia MihaiP.
Reframing – power vector in business communication 130-132
Luca FlorinAlexandru
Modalităţi, mijloace şi procedee în teoria şi practica managerială 133-135
Scutaru Alexandru
Patenta de întreprinzător: potenţial social important la crearea locurilor de muncă 136-138
Chelaru Angela
Influenţa politicii economice asupra dezvoltării IMM 139-141
Chelaru Angela
Particularităţile caracteristice creşterii economice 142-143
Verejan Nicolae
Tranziţia – o etapă esenţială pentru ţările în curs de dezvoltare, condiţionată de procesul de globalizare. Exemplul Republicii Moldova 144-148
Purdescu Iulian-Denis
Значение маркетингового плана в предпринимательстве 149-150
Соколова Анна
Comunicaţiile în cadrul sistemului informaţional al conducerii şi influenţa sistemului informaţional asupra businessului 151-155
David Constantin
Стратегия проектирования организационной структуры на предприятиях малого бизнеса в Молдове 156-159
Соколова Анна
Perfecţionarea sistemului motivaţional în întreprinderile mici şi mijlocii 160-163
Mironova Svetlana
Perfecţionarea managementului informaţional în Republica Moldova 164-167
Buga Silvia
Turismul regional în Uniunea Europeană 168-170
Bibirigea Ioan-Romeo
Resursele investiţionale ale asigurătorului: rol şi importanţă 171-176
Ulian Galina
Analiza discriminaţională 177-178
Enicov Igor
Modelarea şi evaluarea performanţelor băncii comerciale prin reţele Petri 179-183
Enicov Igor, Guţuleac Emilian
Evaluarea eficienţei planificării fiscale internaţionale (cazul companiei ce realizează utilaje prin livrări complexe) 184-187
Criclivaia Diana
Особенности реформирования некоторых функций народного банка Китая 188-191
Штефанюк Ольга
Investiţiile străine: rolul principal în dezvoltarea social–economică a Republicii Moldova 192-194
Doga-Mîrzac Mariana
Rolul diferiţilor factori în analiza acţiunilor ce determină subiectivismul rezultatelor 195-198
Chetraru Aliona
Методы совершенствования анализа риска при формировании оптимального бюджета капиталовложений 199-202
Мулик Андрей, Mihalachi Ruslan
Порядок бухгалтерского учёта невостребованных налоговых убытков предприятий в условиях реорганизации 203-206
Stratulat Natalia, Polomoşnîh Alexandr
Evaziunea fiscală – componentă latentă a comportamentului uman 207-209
Asavetei Răduţu
Un algoritm de repartiţie a investiţiilor 210-214
Maximilian Silvestru, Gligor Raisa, Luchian Paulina
Analiza sistemelor informaţionale din Republica Moldova 215-217
Pădure Carolina
Evaluarea riscului de credit: o analiză a diverselor metode de evaluare a riscului de credit 218-221
Brailă Alexandru, Moraru Mariana
Lanţul dezvoltării economice: aspect metodologic 222-235
Gribincea Alexandru, Popa Mihaela, Armaş Iosif
Пути повышения эффективности международного туризма в Молдове 236-243
Грибинча Александр, Кротенко Юрий
Стратегия развития туризма в Молдове как элемент стабилизации и роста экономики страны 244-253
Грибинча Александр, Кротенко Юрий
Comerţul – formă a schimbului şi ramură a economiei naţionale 254-258
Cărbune Natalia
Методические аспекты анализа и прогнозирования финансовых результатов предприятия 259-265
Danilicenco Leonid
Adoptarea deciziilor în baza consumurilor privind sortimentul produselor farmaceutice fabricate 266-269
Morari Galina