IBN
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "transpunere"

Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market

Bogdan Silvia
"Alecu Russo" State University of Balti
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din conul de umbră: câteva considerații privind traducerile literare moldovenești din perioada sovietică și postsovietică

Ciocoi Tatiana
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere

Golubovschi Oxana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traducerea – instrument optim de transferare a conținutului de idei în comunicarea interculturală

Golubovschi Oxana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invalidarea directivei 2006/24 CE de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – decizie-bombă în favoarea protecţiei drepturilor omului
Suceveanu Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-56. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Камерно-вокальные произведения композиторов Республики Молдова в редакции для тенора (на примере Лирической поэмы В. Загорского)

Pilipeţchii Serghei1, Iuhno Olga2
1 Национальный Театр Оперы и Балета им. Марии Биешу,
2 Академия Музыки, Театра и Изящных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учет интерференции и транспозиции при обучении русскому языку как неродному в национальных школах Молдовы

Volcovscaia Maria
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale literarizării textelor dialectale moldoveneşti

Pavel Vasile, Popovschi Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8