IBN
Закрыть
Ciocoi Tatiana
Cuvinte-cheie (128): novel (7), roman (3), umanism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 2

Annie ernaux: romanul ca spațiu al libertății și emancipării
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociologia gustului alimentar în romanul basarabean contemporan
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Din conul de umbră: câteva considerații privind traducerile literare moldovenești din perioada sovietică și postsovietică
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria Elsei Morante: o viziune feminină asupra rîzboiului
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluralismul multidiferențialist drept principiu fundamental al teoriei și criticii literare
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 2(60) / 2022 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducătorul în literatură
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 9 / 2022 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 1 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Premiul literar chinez Mao Dun și protagonistul său
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţei muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

„Serotonina” lui Michel Houellebecq: un roman al „infernului capitalist”
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versiunea feminină a prozei chineze: Teng Xiaolan, Pan Xiangli și Xue Shu
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

”The seventh function of language” by Laurent Binet: The apology of the libertine reader
Ciocoi Tatiana
Moldova State University
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”The Seventh Function of Language” by Laurent Binet: the apology of the libertine reader
Ciocoi Tatiana
Moldova State University
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Literature
Ediția a 7-a, Lite.. 2019. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cărțile Elenei Prus: dialogul unei universaliste cu universalitatea
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre fericire în Occident și alte gânduri tratate în/cu „Serotonina” lui Michel Houellebecq
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kafka pe malul atlanticului: însemnari despre America în anul european al patrimoniului cultural
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Homo Viator – o dimensiune fundamentală a spiritualităţii occidentale
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-56. Vizualizări-1599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

In the quest of the european unity: bio(biblio)grafic fragments
Ciocoi Tatiana
Moldova State University
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Communication, Public Relations, Journalism
Ediția a 2-a, Comm.. 2014. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Casa, orașul și singuratatea. Codurile alografice ale globalizării în romanele Nataliei Ginsburg
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum Vitae Ciocoi Tatiana
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Medicina stomatologică
Nr. 1(26) / 2013 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-87. Vizualizări-1794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Eva în Agora. Scurt istoric al gândirii critice feministe din secolul al XX-lea
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 5-6(31) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi alternative de a gândi subiectul identitar
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pluralismul multidiferenţialist drept principiu fundamental al teoriei şi criticii literare
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitura şi auctorialitatea feminină: chestiuni de principiu
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-1352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiile feminine ca model de cercetare transdisciplinară şi transgeografică
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Istoria cum ar fi putut sa fie: omul, textul şi canonul (II)
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura în labirintul prejudecăţilor culturale
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rosetta Loy între memorie şi stereotipuri culturale
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe sociologizante în romanul italian din secolul al XXI-lea
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 7

Istoria cum ar fi putut să fie omul, textul şi canonul
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moştenirea lui Dante: Câteva aspecte privind instituţionalizarea literaturii feminine în Italia
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(252) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natalia Ginsburg şi sacra oroare de autobiografie
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii critice italiene trei antologii şi mai multe concepte
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectivă istorie şi teorie literară feministă
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-42. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rosetta Loy: coordonatele romanului divulgativ
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(40) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanna Tamaro: repere ale romanului antieducaţional
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(40) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Elsa Morante şi fenomenologia spiritu-lui romanesc
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 1-2(20) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elsa Morante şi sensul feminin al Istoriei
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 3-4(21) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Elsa morante: maternitatea gândului şi maternitatea omului. Meditaţii pe marginea unui subiect ontologic
Ciocoi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(240) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Cel mai iubit dintre brazilieni
Ciocoi Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica focalizării interne în romanul postmodernist
Ciocoi Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 2

Despre feminism în literatură
Ciocoi Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 7 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umberto Eco în contextul romanului postmodernist
Ciocoi Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 8 / 2003 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Baudoliniada postmodernă a lui Umberto Eco
Ciocoi Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Despre riscurile abordării unui scriitor în viaţă
Ciocoi Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 43 of 43