IBN
Закрыть
Suceveanu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Câteva reflecții pe marginea gestionării procesului de obținere a statutului de stat candidat și pașii următori pentru lansarea negocierilor de aderare la UE
Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Definirea conceptului de Soft Law și efectele sale în ordinea juridică a Uniunii Europene
Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supranationalism vs. Interguvernamentalism în cadrul Uniunii Europeane - abordare politico-juridică
Suceveanu Natalia , Pozneacova Veronica , Moscalu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Măsuri de monitorizare a transpunerii directivelor și tabelele de corespondență – obligație de notificare a comisiei!?
Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme și instrumente privind monitorizarea respectării statului de drept și a valorilor europene în Uniunea Europeană
Suceveanu Natalia
Centrul de Armonizare a Legislaţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(55) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Câteva reflecții în legătură cu soluțiile legale și doctrinare privind retragerea din Uniunea Europeană
Suceveanu Natalia
Centrul de Armonizare a Legislaţiei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-1416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Invalidarea directivei 2006/24 CE de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – decizie-bombă în favoarea protecţiei drepturilor omului
Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-64. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi evoluţii ale jurisprudenţei curţii de justiţie a Uniunii Europene în materia protecţiei datelor cu caracter personal
Suceveanu Natalia1234
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Centrul de Armonizare a Legislaţiei,
3 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea dreptului medical şi internaţional ca ramură a dreptului public şi de specialitate ştiinţifică
Mereuţă Roman , Guceac Ion , Suceveanu Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-1161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova și Uniunea Europeană in contextul unui Acord de Liber Schimb
Ermurachi Adrian1 , Suceveanu Natalia2
1 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Cetățenia europeană – realitate tangibilă sau vis nerealizabil pentru cetățenii Republicii Moldova?
Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La politique europeenne de voisinage: etude de cas - la Moldavie le partenaire de l'union europeenne
Suceveanu Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Armonizare a Legislaţiei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Reforma mecanismului decizional în cadrul uniunii europene – un nou peisaj legislativ
Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(53) / 2012 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Parlamentului Republicii Moldova în dinamica procesului de integrare Europeană
Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Provocările şi oportunităţile unui acord de liber schimb
Ermurachi Adrian , Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-11(134) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii Europene
Boian Cristina , Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6-7(130) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Metode şi tehnici de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Suceveanu Natalia , Buiuc Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Integrarea europeană-interes naţional
Suceveanu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(109) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’articulation du droit constitutionnel versus l’internationalisation de la protection des droits de l’individu
Suceveanu Natalia
Moldova State University
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comitetului reprezentanţilor permanenţi (Coreper) în procesul decizional comunitar
Suceveanu Natalia , Bancu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-100. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii asupra viitorului statut al Uniunii Europene
Suceveanu Natalia
Centrul de Armonizare a Legislaţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(9) / 2009 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Unele reflecţii asupra viitorului statut al Uniunii Europene
Suceveanu Natalia
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale – Model Referenţial de protecţie a drepturilor fundamentale ale omului în Uniunea Europeană
Suceveanu Natalia , Agrici Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema riscurilor semnării acordurilor controversate privind Curtea Penală Internaţională
Suceveanu Natalia , Balan Diana , Buiuc Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24